bezárás

Fotó alapismeretek

Kód:

IMFOT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3K 23K 2

 

A tantárgy címe: Fotó alapismeretek / 1-2. szemeszter
A tantárgy rövidített címe: Fotó 1.
Tantárgykódja: IMFOT
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Eperjesi Ágnes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincs
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A tárgy célja, hogy a diákok megismerjék az optikai képalkotás alapjait, mely elengedhetetlen a technikai médiumok nagy részének használatához. Az optikai képalkotás az analóg és digitális fényképezés elváló útjainak közös kiindulópontja. Ezért analóg és digitális gépekkel egyaránt dolgozunk.
Célunk továbbá, hogy a kémiai alapú fekete-fehér nyersanyagokat gyakorlati szinten, használat közben ismerjük meg a fotólaborban.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során megoldott gyakorlati feladatok értékelése, kollokvium a félév végén.
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka, konzultációk 40 %,
Otthoni feladatok 30 %,
Félévi zárófeladat 30 %.
Vizsgakövetelmények: az órákon való részvétel, aktivitás, feladatok elvégzése
Oktatási módszerek: Az előadásokon hallottak alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során kiadott gyakorlati feladatok egyéni megvalósításához az oktató a tanórákon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 5
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: technikai gyakorlatok elvégzése, önálló tervek alapján felvételek készítése, kidolgozása
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A felsőbb éves egyéni gyakorlati munkához szükséges alapismeretek elsajátítása. A tárgy célja, hogy a diákok megismerjék az optikai képalkotás alapjait, mely elengedhetetlen a technikai médiumok nagy részének használatához. Az optikai képalkotás az analóg és digitális fényképezés elváló útjainak közös kiindulópontja. Ezért analóg és digitális gépekkel egyaránt dolgozunk. Cél továbbá, hogy a kémiai alapú fekete-fehér nyersanyagokat gyakorlati szinten, használat közben ismerjék meg a fotólaborban.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):
 1. szemeszter
 • nyomhagyás
 • fotogram
 • optikai képalkotás
 • camera obscura
 • rekesznyílás
 • optimális expozíció: a rekesz és záridő összefüggése
 • záridő
A laborban papír és film nyersanyagokkal ismerkedünk a következő feladatok révén:
 • fotogram készítés,
 • camera obscura készítés
 1. szemeszter
 • nyersanyag érzékenysége
 • a síkban való leképezés sajátosságai
 • színhőmérséklet
 • különböző fókusztávolságú objektívek képalkotási sajátosságai
 • lencsék optikai tulajdonságai (lencsehibák)
A laborban papír és film nyersanyagokkal ismerkedünk a következő feladatok révén:
 • filmhívás
 • kontaktolás
 • nagyítás
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék eszközei, fotolabor
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Fényképészet. szerk.: Baki Péter, MFSZ, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2007.
Dr. Sevcsik Jenő és Hefelle József: Fényképészet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980
Morvay György - Szimán Oszkár: Fotozsebkönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965