bezárás

Hagyományos filmkészítés

Kód:

IMHFI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 44Gy 4

 

A tantárgy címe: Hagyományos filmkészítés
A tantárgy rövidített címe: Filmvágási gyakorlat
Tantárgykódja: IMHFI
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Rigó Mária
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2-4
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 6-10
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 104 óra
A tantárgy kredit értéke: 4/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kurzus a klasszikus 16 és 35 mm-es filmvágási eljárások elsajátítását szolgálja. A technikai ismeretek mellett a vágás kreatív, alkotó jellegének kibontását erősíti. Cél a képanyag és a hanganyag egyidejű, újszerű felhasználása (dialóg, zene, zörejek, atmoszféra, animáció).
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során szabadon választott gyakorlati feladat értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az értékelés a féléves munka, a gyakorlati feladat megoldása és az elméleti ismeretek számonkérése alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a félév során megismert technikai eszközök működési elvének ismerete, az eszközök készségszintű, üzembiztos használata.
Oktatási módszerek: A foglalkozásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tantárgy.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során szabadon választott témájú és formájú gyakorlati feladat egyéni megvalósításához az oktató a foglalkozásokon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget. A tananyag elsajátításához szükséges a hallgató önálló gyakorlati munkája.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szabadon választott témájú és hosszúságú filmetűd elkészítése, hanganyaggal.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kiadott feladatokat a tervezéstől a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a művészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):  
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A kortárs és egyetemes filmművészet alkotásainak ismerete, figyelemmel kisérése.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék vágóstúdiójának eszközei.