bezárás

Műteremi gyakorlat

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 24Gy 24Gy 214Gy 814Gy 814Gy 814Gy 820Gy 1020Gy+Dm 10

 

A tantárgy címe: Műtermi gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Műtermi gyakorlat
Tantárgykódja: IMMGY
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Konzultációs rendszerben a szak tanárai (Peternák Miklós, Sugár János, KissPál Szabolcs,
Langh Róbert, Szegedy-Maszák Zoltán, Bakos Gábor)
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben:

10

Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10. szemeszter
Képzési idő hetente: 1., 2., 3., 4. szemeszterben 8 óra,
5., 6., 7.  szemeszterben    12 óra,
8. szemeszterben              18 óra,
9., 10. szemeszterben       20 óra.
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul, diplomafeltétel.
Tanórák száma összesen: 1644  óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 2., 3., 4. szemeszterben  4/félév,
5., 6., 7., 8. szemeszterben  8/félév,
9., 10. szemeszterben        14/félév.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy + diplomavédés
Tanulmányi követelmények: Önálló alkotói tevékenység, aktív műtermi munka, gyakori konzultáció a szaktanárokkal.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A szemeszterek végén rendezett közös bemutató, kiállítás.
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt feladatok végrehajtásának, illetve az önálló művek minősége alapján.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Szaktanári konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres feladatmegoldás az (önkéntesen vállalható) feladatoknál, folyamatos, aktív műtermi munka, konzultáció.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-5 feladat szemeszterenként
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Tematikus feladatok, illetve önálló munka.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az aktív művészeti tevékenység gyakorlata.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Egyéni alkotómunkán, és személyre szabott szaktanári konzultáción alapuló műhelymunka a szak tanárai és meghívottak vezetésével. A gyakorlati órák a műtermi foglalkozások részei, ugyanígy részben a hallgatói labor és stúdióhasználat, egyéni munkaprogram és feladatok szerint.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia Tanszék műtermei, stúdiója, eszközparkja.