bezárás

Multimédia

Kód:

IMMME

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4K 44K 4

 

Multimédia alapismeretek I.

A tantárgy címe: Multimédia fejlesztési alapismeretek I.
A tantárgy rövidített címe: Multimédia alapismeretek I.
Tantárgykódja: IMMME
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Langh Róbert
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Képzési idő hetente: 4
Tanulmányi szint: alapképzési modul, negyedévben a Stúdió keretében szakképzési modulként felvehető
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: számítógéptörténet, webtervezés
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus a számítógépes felhasználói alapismeretek elsajátítását szolgálja. A kurzuson a hallgatók a digitális kép/hang/mozgókép és multimédia anyagok szerkesztését, illetve azok összetett alkalmazásokban való felhasználását tanulják meg. Követelmény egy gyakorlatban kivitelezett mű (animáció, multimédia alkalmazás) elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladat megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az előadásokon érintett felhasználói programok, szerkesztési alapelvek, gyakorlati tapasztalatok készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az előadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges mű kivitelezése mellett további gyakorlás, az órákon érintett technikákat alkalmazó gyakorló feladatok elkészítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy egyszerubb multimédia alkalmazást készítenek el.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges digitális szerkesztési alapismeretek elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja az interaktív multimédia alkalmazások (hálózati művészeti alkotások, installációk, CD-ROM-ok) tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapismeretek átadása.A hallgatók egyszerűbb gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerű multimédia alkalmazások fejlesztéséhez nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): http://www.macromedia.com/software/director/resources/understanding/
Langh Róbert: CD-ROM-ok Director-os fejlesztői környezetben

Az oldal megtekintéséhez Shockwave Player szükséges, ami ingyenesen letölthető a Macromedia oldaláról.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék számítógépstúdiójának eszközparkja.
Az előadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.

Multimédia alapismeretek II.

A tantárgy címe: Multimédia fejlesztési alapismeretek II.
A tantárgy rövidített címe: Multimédia alapismeretek II.
Tantárgykódja: IMMME
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Langh Róbert
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Képzési idő hetente: 4
Tanulmányi szint: alapképzési modul, negyedévben a Stúdió keretében szakképzési modulként felvehető
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Multimédia alapismeretek I.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus a számítógépes felhasználói alapismeretek elsajátítását szolgálja. A kurzuson a hallgatók a digitális kép/hang/mozgókép és multimédia anyagok szerkesztését, illetve azok összetett alkalmazásokban való felhasználását tanulják meg. Követelmény egy gyakorlatban kivitelezett mű (animáció, multimédia alkalmazás) elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladat megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az előadásokon érintett felhasználói programok, szerkesztési alapelvek, gyakorlati tapasztalatok készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az előadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges mű kivitelezése mellett további gyakorlás, az órákon érintett technikákat alkalmazó gyakorló feladatok elkészítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy egyszerubb multimédia alkalmazást készítenek el.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges digitális szerkesztési alapismeretek elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja az interaktív multimédia alkalmazások (hálózati művészeti alkotások, installációk, CD-ROM-ok) tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapismeretek átadása.A hallgatók egyszerűbb gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerű multimédia alkalmazások fejlesztéséhez nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat.
A kurzus keretében elsajátítandó ismeretek: műveletek animációs elemekkel, animációs elemek viselkedése, script írás Lingo-val, animációs fázisok készítése, navigáció és interakció, hang, videó, szinkronizáció, vektorok és bitérképek alkalmazása, interaktív média elemek integrálása, Internetes alkalmazások.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): http://www.macromedia.com/software/director/resources/understanding/
Langh Róbert: CD-ROM-ok Director-os fejlesztői környezetben
Az oldal megtekintéséhez Shockwave Player szükséges, ami ingyenesen letölthető a Macromedia oldaláról.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék számítógépstúdiójának eszközparkja. Az előadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.