bezárás

Programozástechnika

Kód:

IMPRO

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4K 44K 4

 

Programozástechnika I.

A tantárgy címe: Programozástechnika I.
A tantárgy rövidített címe: programozástechnika
Tantárgykódja: IMPRO
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Fernezelyi Márton
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Képzési idő hetente: 4
Tanulmányi szint: alapképzési modul, negyedévben a Stúdió keretében szakképzési modulként felvehető
Tanórák száma összesen: heti 2 óra gyakorlat, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: számítógéptörténet, webtervezés
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus a programozástechnikai alapismeretek elsajátítását szolgálja.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: A gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az előadásokon érintett alapvető programozási technológiák átfogó ismerete, azok készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az előadásokon gyakorlati példák alkalmazásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni műalkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek elsajátításához, begyakorlásához.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges programozási alapismeretek elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja az interaktív multimédia alkalmazások (hálózati művészeti alkotások, installációk, CD-ROM-ok) kivitelezéséhez szükséges programozási alapismeretek átadása. A hallgatók egyszerűbb gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerű programozási környezetek, script-nyelvek használatához nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat. A kurzus során a JavaScript nyelven keresztül ismertetjük meg a hallgatókat a programozási alapokkal:
  • konstansok, változók, típusok
  • értékadás, beolvasás, kiírás
  • elágazások, ciklusok
  • eljárások, függvények
  • objektumok.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): JavaScript Tutorial
Standard ECMA-262
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az előadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.

Programozástechnika II.

A tantárgy címe: Programozástechnika II.
A tantárgy rövidített címe: programozástechnika 2
Tantárgykódja: IMPRO
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Fernezelyi Márton
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Képzési idő hetente: 4
Tanulmányi szint: alapképzési modul, negyedévben a Stúdió keretében szakképzési modulként felvehető
Tanórák száma összesen: heti 2 óra gyakorlat, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: programozástechnika I.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus a programozástechnikai alapismeretek elsajátítását szolgálja.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a félév során készített egyéni projekt vizsgán való bemutatása alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az előadásokon érintett alapvető programozási technológiák átfogó ismerete, azok készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az előadásokon gyakorlati példák alkalmazásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni műalkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek elsajátításához, begyakorlásához.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy egyszerű hypermédia-alkalmazást hoznak létre.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges programozási alapismeretek elsajátítása és egy szabadon választott projektben történő alkalmazása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A hallgatók a programozási környezetek, script-nyelvek használatához nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat megszerzése mellett a különböző területek összekapcsolásával létrejövő komplex feladatok megoldására kapnak útmutatást. Egyéni projektek megtervezésével, a megfelelő környezet(ek) kiválasztásával az algoritmusok elkészítésével ismerkedhetnek meg a félév során.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): JavaScript Tutorial
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az előadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.