bezárás

Rajz

Kód:

IMRAJ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Rajz + - (Rajz plusz mínusz)
A tantárgy rövidített címe: R+-
Tantárgykódja: IMRAJ
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Bakos Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
1-2
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): aláírás
Tanulmányi követelmények: A hallgatók részére követelmény, hogy a szemeszter során megadott és elvégzett feladat/ok mentén és a folyamatos konzultációk segítségével derítsék ki személyes és mesterséges elvárásoktól, sémáktól mentes valódi viszonyukat a rajz médiumával kapcsolatban.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve a folyamatos, személyes és kollektív konzultáció.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a feladatok megoldása során nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Folyamatosan végezhető és alakítható feladatok kiadása. Folyamatos, lehetőleg kellő hosszúságú, személyes és kollektív konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos feladatvégzés. Részvétel a személyes és kollektív konzultációkon.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként több, a gyakorlati, esztétikai és személyes tapasztalataikat aktívizáló művet készítenek el. A művek elkészítésének folyamatát a félév elején megadott tematika és a folyamatos konzultáció által is kiváltott személyes igény és érdeklődés teheti mélyebbé.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A rajzi médiummal valamilyen módon kapcsolatos, a felsőbb éves munkához szükséges, személyes irányok meglelése. A rajz médiumával összefüggő rögzülések, sémák, mesterséges elvárások felszámolása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tantárgy nem vállalkozik se többre, se kevesebbre annál, hogy a hallgatók leljék meg személyes, mesterséges elvárásoktól, sémáktól mentes valódi viszonyukat a rajz médiumával kapcsolatban. Az érintett területek a szabadkézi rajztól a sablonkészítésen keresztül a számítógépes rajzig terjednek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: