bezárás

Video 1-2

Kód:

IMVID

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Videó - Felvételkészítés – alapismeretek
A tantárgy rövidített címe: videó 1-2
Tantárgykódja: IMVID
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Sólyom András
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelező
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincs
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja a videó felvétel készítés alapjainak megismerése. Követelmény a kurzus során kiadott gyakorlati feladatok önálló megvalósítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A megoldott gyakorlati feladatok értékelése, kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatok alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a megismert technikai eszközök működési elvének ismerete, az eszközök készségszintű, üzembiztos használata.
Oktatási módszerek: Gyakorlati munka
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során kiadott gyakorlati feladatok egyéni megvalósításához az oktató a tanórákon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: az órákon elhangzott témákban önálló tervek alapján videofelvételek készítése
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kiadott feladatokat a tervezéstől a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a művészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A hallgatók gyakorlati munka során a következő feladatokkal találkoznak:
  • Beállítások és képkivágások tervezése, képkomponálási alapelvek, a plánozás.
  • A hátterek és a szereplők képi összefüggése.
  • Fix és mozgó beállítások állványról, képi effektek (stop-trükk, vertigo-effekt, stb)
  • Felvételkészítés kézből.
  • Világítástechnikai alapismeretek.
  • Hangfelvételi alapismeretek.
Riportkészítés – alaphelyzetek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék eszközei