bezárás

Tér és forma

Kód:

KETFO

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 34Gy 3
A tantárgy címe: Tér és forma
A tantárgy rövidített címe: Tér és forma
Tantárgykódja: LTTFO
Felelős tanszéke: Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék
Oktatója: Kőnig Frigyes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően válaszható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 4 ÓRA
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 108
A tantárgy kredit értéke: 6
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Gyakorlatokon való folyamatos részvétel, a gyakorlatok elvégzése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Konzultáció, a gyakorlati munkák osztályzattal történő értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A félévi munkafolyamat folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése.
Vizsgakövetelmények: Megfelelő mennyiségű és minőségű munka bemutatása.
Oktatási módszerek: A gyakorlati munkához kapcsolódó vetítettképes elméleti előadások, majd az itt szerzett új ismeretek adaptálása egy speciális feladathelyzetben, folyamatos korrektúra mellett.
Javasolt tanulási módszerek: A gyakorlati feladatok tudatosabb feldolgozása az ezekhez kapcsolódó művészettörténeti háttér újraértékelése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 26
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Anyaggyűjtő, problémamegoldó, látásfejlesztő
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgatók rajzi tudásának fejlesztése, annak érdekében, hogy szakmai feladataikat színvonalasabban végezzék, a megszerzett szellemi háttér gyakorlati alkalmazásával.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Főbb témák:
I. Pszichiátria a képzőművészetben
Anamorfózis
A csendélet kulturtörténete
A 19., 20. szd-i orosz képzőművészet és színházi tervezés
A kínai és keleti festészet
Stílustanulmányok a 3-5. szd-i É- Afrikai múmiaportrék tanulmányozása segítségével
Az ősi "művészet" formaakotás Mszágonagyaro
J.J. Grandville művészete és a médiumok
Vorello és a perspektíva
Teratológia
A kristálykoponya

II. Seurat rajzai
A szocilista realizmus és a köztéri szobrok
Amerikai naív művészet
Frenológia
Csontváry képalkotói módszere és a korabeli képeslapok
Klasszicizmus és romantika
Tükör a képzőművészetben
Római-kori falfestészet Magyarországon
Czizura Gyula tervei
Dougall Dixon és a "jövő lényei"
Valamint az ezekhez kapcsolódó konkrét rajzi feladatok

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Barcsay Jenő: Művészeti Anatómia
Kőnig Frigyes: Orbis Pictus
Dougall Dixon: The future man
Miklós Pál: A sárkány szeme
Günter von Hagens: Anatomy Art
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Anatómia és Térábrázolás Tanszék szertára és technikai eszközei.