bezárás

Tervező mesterség (díszlet, jelmez, báb)

Kód:

LTTMS

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
16Gy+K 1016Gy+K 1016Gy+K 1016Gy+K 1016Gy+K 816Gy+K 8

Jelmeztervezés

A tantárgy címe: Tervező mesterség (díszlet, jelmez, báb)
A tantárgy rövidített címe: Tervező mesterség
Tantárgykódja: LTTMS
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Jánoskúti Márta
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 10 szemeszter
Képzési idő hetente: 6 óra
Tanulmányi szint: alapképzési , szakképzési modul, diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 892
A tantárgy kredit értéke: 45
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy, kollokvium, záróvizsga, diplomamunka
Tanulmányi követelmények: Az alapképzés elméletének és a gyakorlat alapfázisainak elsajátítása, A legkülönbözőbb műfajok területén, fokozatosan építkezve.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Hetenként kétszeri rendszeres konzultációval korrektúra, később időben bővülő.
Az osztályzat kialakításának módja: Egész félévi teljesítmény sokoldalúan vizsgált figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: Feladatonként meghatározott számú és igényű tervvázlat, feladat kiadás szerint kész terv, variációs skála, stb.
Oktatási módszerek: Egyénenként, egyedi, a személyiség kibontakozásának esélyt biztosító korrektúra.
Javasolt tanulási módszerek: Gyűjtő munka, sokoldalú tájékozódás, segítő művelődés ( könyvtár, színház, film stb.)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: változó
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: változó
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Bevezetés azon alapismeretekbe, amelyre felépül a szakmai tudatosság, és a végtelenségig bővíthető fejlődés lehetősége.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. félév: jelmeztervezés eszköztára (elmélet)
fantázia ( kép - történet - kép )
gyűjtés realitása ( történet - realitás - egyszerű illusztratív feladat )
2. félév: jól megfigyelhető társadalmi helyszín szereplői - karakterek
etűd: egy személy és környezete
3. félév: konkrét irodalmi mű ( egyeztetéssel)
etűd: kisebb helyzetkép ( kommunikáció - rendező hallgató )
4. félév: naturalizmus - realizmus ( Csehov - Gorkij - Ibsen - O' Neil)
etűd: kiegészítő kisebb létszámú ( pl.: Ibsen: Kísértetek)
5. félév: elmélyítés, szintetizálás
több felvonásos és helyszínes, sokszereplős, és sokhelyszínes klasszikus mű ( Shakespeare, Schiller Stb.)
rendezői konzultáció javasolt
6. félév: mesterség alapozásának befejezése, integrálás
klasszikus dráma több változatának párhuzamos tervezése (pl.: korhű, mai, vagy más korra komponált látvány)
7. félév: szakirány választás: zenés színpadi mű látványterve
opera vagy musical ( műfaj sajátságos kérdései - rendezői konzultáció nagyon fontos)
etűd: operett vagy musical
8. félév: TV és filmlátvány
konkrét faladat konzultációval
etűd: esetleg részfeladat vagy asszisztencia ( gyakorlati ismeretek)
9. félév: produkciós félév - a választott projektvezető tervező ellenőrzésével, lehetőleg
gyakorlatban megvalósuló feladat ( Színművészeti Egyetem növendékei)
10. félév: diplomamunka
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Képzőművészet legszélesebb skálája kosztüm, viselettörténet, anyagismeret és a divat területén
Minden könyv és folyóirat
Színházlátogatás, filmmegtekintés stb.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Papír , ceruza, festék, kréta, tus stb
Anyaggyűjtés - anyagtanulmányok
Textíliák megismerése

Bábtervezés

A tantárgy címe: Tervező mesterség (díszlet, jelmez, báb)
A tantárgy rövidített címe: Tervező mesterség
Tantárgykódja: LTTMS
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Balogh Géza, Orosz Klaudia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 10 szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 108/ tanév+60 óra művésztelep.
A tantárgy kredit értéke: 8/ félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): A szemesztert követő kiállítás, ahol a félév munkája kerül bemutatásra, megvédésre. Gyakorlati jegy és kollokvium.
Tanulmányi követelmények: A tervezés folyamatának elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az önálló munka korrekciója.
Az osztályzat kialakításának módja: A heti teljesítmények és a kiállításon elért eredmények.
Vizsgakövetelmények: Látványtervek, makett, színes bábtervek, műszaki rajz, műhely-rajz, a bábokból anyagmintával, teljes dokumentáció.
Oktatási módszerek: Előadás, képi anyag bemutatása, videó, az önálló munka nyomonkövetése, korrekció.
Javasolt tanulási módszerek: Anyaggyűjtés könyvtárban, bábszínházi előadások megtekintése, elemzése, kiállításlátogatás, rajzolás, modellezés.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 10
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: tervezés, kivitelezés
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Gondolkodás fejlesztése, bábszínházi szcenikai, technikai ismeretek , valamint bábszínház-történeti ismeretek, tervezői fogások elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

1. szemeszter:
Műfajelméleti alapfogalmak: mi a bábjáték, mit jelent a különböző korokban és kultúrákban? Hol a helye a modern művészetben? A képzőművészet és a bábszínház. A 20. sz. idevonatkozó törekvései: Gordon Craig, a Bauhaus, Picasso, Kandinsky, a Bread and Puppet, Tadeusz Kantor, Józef Szajna; "bábos képzőművészek: Schéner Mihály, Gross Arnold.
Térgyakorlatok, önálló kompozíciók készítése és azok alaprajza.
A színpadi tér változatai a bábszínházban.
A mágikus célzatú bábjáték.
Távol-keleti mitikus bábjátékok.
Előkészítő gyakorlatok: anygok tulajdonságai a térben.
A maszkos színész (görög színház, commedia dell'arte, a kínai színház, a népi alakoskodások álarcai.
A félév végén egy térben elhelyezett báb, vagy maszkos figura megtervezése.

2. szemeszter:
Általános ismerkedés a bábtechnikákkal a hatás és a bábdramaturgia szempontjai szerint.
Hogyan választunk technikát? Műelemzések.
Tárgy-animáció. Objet trouvé.
A tárgy mint kellék, a tárgy mint drámai konfliktus hordozója.
Egy kis bábtörténet: a mimosz bábjáték, a hellénizmus, kisázsiai bábkultúrák.
A félév végére egyszerű asztali bábjáték készítése tárgyakkal.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):
Képzőművészet legszélesebb skálája kosztűm, viselettörténet, anyagismeret és a divat területén
Minden könyv és folyóirat
Színházlátogatás, filmmegtekintés stb.

3. szemeszter:
Bábtervezés:
A tanév megkezdése előtt bábműhely-gyakorlat a Budapest Bábszínházban.
Kasírozás, szerkesztés.
A kesztyűsbáb.
"Illúzió-báb" - paraván, a színész láthatatlan.
A vásári bábjáték hősei; Polichinelle-Pulcinella, Punch, Petruska, Guignol, Kasperl és a többiek. Vitéz László.
Anyagválasztás, stílus, stilizáció 1.
Állatmesék kesztyűsbábbal.
Egy vásári bábjáték megtervezése. Kesztyűsbáb készítés.

4. szemeszter:
A pálcás báb. Botos báb, gapitos báb.
A romantikus bábjáték. Mesejáték.
Anyagválasztás, stílus, stilizáció 2.
A drámai viszonyok a bábszínpadon.
A drámai tér a bábszínpadon.
A drámai karakterek a bábszínpadon.
Magyar bábművészek a 20. sz. első felében. Blattner, Büky, Rév.
Makett készítés.
Egy romantikus mesejáték (Andersen, Grimm) megtervezése.

5. szemeszter
Műhelygyakorlat: faragás, mintázás. A marionettbáb készítésének alapjai.
A marionett.
Eszterháza, Haydn báboperái.
A szicíliai Opera dei Puppi.
Vásári marionettjátékosok.
A salzburgi marionettszínház.
A marionett műfaji sajátosságai.
Zárt illúziószínpad (kukucskáló marionettszínpad), a látható játékosok.
A marionettjáték térbeli sajátosságai, korlátai.
Egy Faust-bábjáték színpadának és főbb szereplőinek megtervezése.

6. szemeszter
A jelenkor művészi törekvései."Képrombolók" a bábszínházban. Vegyes technikák. Az óriásbáb. Utcaszínház. Alternatív bábszínházak a világban és itthon.
Különleges bábtechnikák és terek: fekete színház, bunraku, a mimikus báb, mechanikus szerkezetek.
A báb és a színész mint "partnerek".
Beckett, Ionesco, vagy Mrozek, Rózewicz egyik művének tervezése különleges technikákkal, esetleg színészek és bábok együttes szerepeltetésével.

7. szemeszter
A tanév megkezdése előtt a bábtervező szakirányt választó hallgatók műhelygyakorlatokon vesznek részt a Budapest Bábszínház bábkészítő és mechanikai műhelyében
A félév témája: zene és bábjáték
A hallgatók videofelvételről megismerkednek néhány jelentős zenés bábszínházi előadással (Kandinsky: Egy kiállítás képei, az Állami Bábszínház zenei produkciói, a salzburgi
Marionettenheater egyik Mozart- előadása ), a zene és a bábjáték kapcsolatával. Mi az "éneklő" báb, mi a táncjáték bábokkal, mi a zenei pantomim? Egy zenemű (lehetőleg egyfelvonásos balett, Sztravinszkij: Petruska, A katona története vagy Tűzmadár) elemzése táncszínházi és bábszínházi szempontok alapján. Miben nyújthat többet és mást a bábszínház? Mit jelent ez a tervező munkája szempontjából?
A félév feladata: egy programzene, vagy XX. századi balett megtervezése bábszínpadra.

8. szemeszter
Bábfilm és televíziós bábjáték. Animációs bábfilm és báb-játékfilm.
Trnka, Pojar, Svankmajer, Carl Schrőder.
A téma kapcsán (legalább a kísérőterv időtartamában) hasznos volna egy báb-film rendező meghívása.
A tanév végén a bábtervező szakos hallgatók ismét a Budapest Bábszínház műhelyeiben dolgoznak.

9. szemeszter
(Produkciós félév)
A hallgatók tervező-asszisztensi és szcenikusi munkakörben végigviszik egy bábszínházi produkció kivitelezését a rendezővel folytatott megbeszélésektől a tervelfogadáson át a végleges megvalósulásig.
Lehetőleg az őszi félévben kerüljön sor a megvalósuló terv realizására az ország valamelyik bábszínházában.

10. szemeszter
A diplomamunka elkészítése. (Elvi feladat.)

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Székely György:Bábuk, árnyak Bp. 1972.
Belitska ?Scholz Hedvig : Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon 1945-ig Tihany 1974.
Tarbay Ede: Gondolat , kép, játék ? tanulmányok, esszék 1981
Kós Lajos: A bábszínház technikája, szcenikája I.II.III.IV V.
Kokobu Tamocu: A japán színház 1984
Dzsivelegov: A commédia dell? arte 1962
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: fénymásoló, videó