bezárás

Viselettörténet

Kód:

LTVIS

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22K 22Ai 2K 22K 22K 2 2Ai
A tantárgy címe: Viselettörténet
A tantárgy rövidített címe: Viselettört.
Tantárgykódja: LTVIS
Felelős tanszéke: Művészetelméleti Tanszék
Oktatója: Domonkos László
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: A Látványtervező tanszéken 8 félév + konzultáció,
a Restaurátor tanszéken 2 félév + konzultáció
Képzési idő hetente: 2 óra + konzultáció
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: -, 2 / -, 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium, vizsga
Tanulmányi követelmények: Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli, írásbeli beszámoló, gyakorlati rajzok
Az osztályzat kialakításának módja: fentiek alapján
Vizsgakövetelmények: Látványtervezőknél: négy félév anyagából, majd a következő négy félév anyagából
Restaurátoroknál: két félév összefoglalásaként kollokvium
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadások, reprodukciók, eredeti tárgyak bemutatása, tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások, szakvezetés, vendégelőadók speciális témákban
Javasolt tanulási módszerek: Széleskörű figyelem, tanulás, gondolkozás, az összefüggések megfigyelése
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: egy félévben 8-10 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: rajzi feladatok
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A látványtervező szakképzésben a "Viselettörténet" című tantárgy biztonságos alapot ad a képzőművészeti tervező munka folytatásához, a színházi, filmes, számítógépes virtuális produkciók létrehozásánál. Önálló képzőművészként is felhasználhatják az általános műveltséghez is tartozó ismereteket és az azon felüli tudást, az összefüggések látásával (a majdani alkotó). A restaurátor képzésben is hasonló a helyzet, de itt fokozottan előtérbe kerül - többek között- a kormeghatározás a viselet vizsgálatának segítségével (Sokszor csakis erre lehet támaszkodni.)
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Látványtervező tanszék I.,II..III., IV

I. év I. félév
Általános, az ősi időktől máig ható törvényszerűségek, jelek, jelképek, a viselettörténet alapjai. A viselet megjelenése, kiindulása közvetlenül az embertől és távoli, nem konkrét határai az ember alkotta épített környezetig, valamint a természetig, ahonnan kiindult.
Az előadások a viselettörténet tudományterületén - más tudományok, tudományszakok érintésével - megközelítőleg időrendben haladnak. A félév végéig a bizánci viselet ismertetéséig, elemzéséig jutunk el.

I. év II. félév
A korábban időrendben előadott témákat alapul véve az általános fő vonalról letérve fontos részletekként a vallási viseletek kerülnek a középpontba, amelyek tárgyalásánál eljutunk a mába..
Ezután ismét visszatérünk az időrendbe, Európa ősi múltjától haladunk a népvándorlás korán, a romantikán keresztül a gótikáig.
A hallgatók számára kiadott bizonyos szakmai, tervezési feladatoktól függően a sorrend megváltozhat úgy, hogy a vallási, azon belül az egyházi viseletek a gótika téma után következnek.

II.év I. félév
A reneszánsztól az Empire-ig (XV-XIX századig). Általános viselettörténeti áttekintés bizonyos - később részletesen tárgyalandó- témák érintésével. Az itt következő felsorolt szempontok a továbbiakra is vonatkoznak: tartás, szokások, történeti háttér, korszellem, ruha, ékszer, egyéb kellékek, felszerelés, kapcsolódó eszközök, hordmód, társadalmi osztályok, rétegek, az egyén hovatartozása, a társadalomban elfoglalt helyének megmutatkozása, külső jelek alapján.

II. év II félév
Az Empire-tól a szecesszió végéig (XIX. Század elejétől a XX. Század elejéig. A korábbi szempontok szerint.

III. év I. félév
A XX. Század divatja és képzőművészeti irányzatok összefüggései. Az előadássorozat a XIX. Század utolsó éveitől indítva kíséri végig a divatházak és más egyéb befolyásoló tényezők együttes megjelenését a XX. Század folyamán.
E téma feltárásában speciális szakértő vendég előadók is hagyományosan részt vennének.

III. év II. félév Hadviselet, magyar hadviselet
Áttekintés az ókortól a középkorig
Viselet elemei, párhuzamok, összefüggések
Jelek, jelképek az emberen és környezetében
Viselettörténet és a földrajz
Kutatók, kutatási elméletek és eredmények
Régészet, művészettörténet, jelképtan
A régészet és a rekonstrukció, képzőművészeti alkotások

IV. év I. félév
Áttekintés a hazai és nemzetközi hadviselet alakulásáról a X. századtól a XVI. Századig
(Öltözködés, felszerelés, kapcsolódó eszközök)
Női, férfi ruházat; főúri, nemesi, polgári, paraszti viselet a XVII. századig
(Kereskedelem, anyaghasználat, készítési eljárások, szokások)

IV. év II. félév
A hadi viselet fejlődése A XVI. Századtól napjainkig.
Néphagyomány, néprajz népművészet.
A női, férfi viselet fejlődése, kitekintéssel a környező országokra.
Az előadásokat minden esetben gyakorlati rajzi feladatok követik.
Tanmenet mellékelve. A restaurátor tanszék órarendjében, a IV. évben a "Viselettörténet" című tantárgy két félévet foglal el, heti két óra áll rendelkezésre, gyakorlati rajz nélkül.
Az előadások témája szorosan kapcsolódik a szakmai feladatként kiadott műtárgyakhoz.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ludmila Kybalová: Képes divattörténet az ókortól napjainkig. 1977., Corvina.
Rudolf Broby-Johansen: Az öltözködés története . Bp., 1969., Gondolat.
Szilvitzky Margit: Öltözködés, divat, művészet pictures. 1979., Corvina.
Domonkos László: Memo Larousse Viselettörténeti rész. 1995., Akadémiai Kiadó.
Erika Thiel: Geschichte des Kostüms. Berlin, 1982., Kunst und Gesselschaft.
Max Tilke: Kostümgeschichte in bildern. Drei Lilien Verlag Wiesbaden
Francois Boucher: Historie Du Costume. 1965., Flammarion.
Braun and Schneider: Historic Costume in. New York, 1975., Dover Publications lus.
Kiszely István: A föld népei 3 kötet. 1986., Gondolat.
Nemes Mihály, Nagy Géza: A magyar viseletek története. 1900., Franklin T.
Dr. Szendrei János: A magyar viselet történeti fejlődése. 1905., MTA.
Stb. a témának megfelelően
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Vetítőgép (dia), video, szemléltető anyagok, eredeti tárgyak