bezárás

Műelemzés szeminárium: a reneszánsz és barokk kor művészete

Kód:

MTMES

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 32Gy 3

 

A tantárgy címe: Műelemzés szeminárium: a reneszánsz és barokk kor művészete
A tantárgy rövidített címe: Műelemzés szeminárium
Tantárgykódja: MTMES
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: dr. Fehér Ildikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modull
Tanórák száma összesen: 52 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon való közös megbeszéléseken. Majd egy választott témából önálló felkészülés után egy előadás megtartása és szemináriumi dolgozat megírása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szemináriumi dolgozat és annak előadása.
Az osztályzat kialakításának módja: Az előadásra való felkészülés, az írott dolgozat és az órákon nyújtott teljesítmény alapján.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek

Vetítéssel kísért előadás.
A hallgatók saját munkáinak közös megbeszélése.

Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, múzeumlátogatás, könyvtári tájékozódás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy kb. 20 perces előadás megtartása és egy kb. 5-10 oldalas dolgozat megírása választott témában.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Műalkotások jelentéstartalmának megismerése. Műtárgy, befogadó, közönség kapcsolatának elemzése. Értelmezési struktúrák: leírás, ikonográfia, ikonológiai módszerek alkalmazása a gyakorlatban.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Reneszánsz félév
A németalföldi és az itáliai reneszánsz korból választunk olyan műveket – festményeket és szobrokat -, amelyek ennek a kornak jól ismert, jellegzetes, sokszor reprodukált alkotásai. Az órák során egy-egy ilyen alkotást vizsgálunk meg, ’mélyfúrás-szerűen’, komplex művészettörténeti eszközökkel: miért váltak népszerűvé, miről szólnak, mit fejezett ki az adott korban és ma, ikonográfia stb. A vizsgált művek pl.:  Jan van Eyck, Hugo van der Goes, Masaccio, Giovanni Bellini, Raffaello, Michelangelo, Tiziano munkái.
A szemeszter első felében az oktató által kiválasztott műveket elemezzük ilyen módon. A szemeszter második felében hasonló módon, de már a hallgatók tartanak elemzéseket kiselőadások formájában, olyan művekről, amiket maguk választottak.

Barokk félév
A barokk korból választunk olyan műveket – festményeket és szobrokat -, amelyek ennek a kornak jól ismert, jellegzetes, sokszor reprodukált alkotásai. Alkalmanként egy-egy ilyen alkotást vizsgálunk meg, ’mélyfúrás-szerűen’, komplex művészettörténeti eszközökkel: miért váltak népszerűvé, miről szólnak, mit fejezett ki az adott korban és ma, ikonográfia stb. A választott emlékek az európai barokk művészet kiemelkedő emlékei: Rembrandt, Rubens, Vermeer, G.L.Bernini munkái.
A szemeszter első felében az oktató által kiválasztott műveket elemezzük ilyen módon. A szemeszter második felében hasonló módon, de már a hallgatók tartanak elemzéseket kiselőadások formájában, olyan művekről, amiket maguk választottak.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Változó: minden esetben az egyes hallgató által kiválasztott műhöz kapcsolódó aktuális irodalom monográfiákból, szakfolyóiratokból magyar és lehetőleg egy külföldi nyelven.