bezárás

Festészeti technikák

Kód:

REFET

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Mf 12Gy 2

 

A tantárgy címe: Festészeti technikák
A tantárgy rövidített címe: Fest. techn.
Tantárgykódja: REFET
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Menráth Péter
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható: restaurátor művész, grafikusművész szak.
Szabadon választható: szobrászművész szak.
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 54
A tantárgy kredit értéke: Első szemeszter: 1,
Második szemeszter: 2.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 1 félév végén beszámoló,
2. félév végén gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Az órákon előadottak ismerete, a gyakorlati munka során tapasztaltak kiértékelése, a felhasznált anyagok tulajdonságainak alapismerete. A tradicionális festészeti technikák – receptek alapján történő – alkalmazása. Az egymásra épülő vegyes technikák helyes sorrendjének alapvető tudása. Különböző hagyományos és modern hordozók és alapozások tulajdonságában való alapszintű jártasság.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Év végi vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: Értékelés az órákon előadottak, valamint a gyakorlati feladatok során elmondottak ismerete alapján.
Vizsgakövetelmények: Az órákon előadottak, valamint a gyakorlati feladatok során elmondottak ismerete.
Oktatási módszerek: Előadás és gyakorlati szemléltetés.
Javasolt tanulási módszerek: Egyéni.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Minimum 1 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Vászonfeszítés, alapozás, választott technikával való festés.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
A művészképzésben alapvető cél a hallgatók szakmai felkészítése. A kurzus során jártasságot szereznek a különböző festészeti technikák elsajátításában
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter
A különböző korok jelentősebb festészeti technikái. A képhordozók, alapozások, kötőanyagok, pigmentek és lakkok kémiai, fizikai tulajdonságai.
Alapozási és kötőanyag receptek.
II. szemeszter
Vakkeret összeállítása, vászonfeszítés, különböző alapok készítése. Egymásra épülő festészeti technikák kipróbálása, kiértékelése, receptek elkészítése, alkalmazása. Egyedi technikai problémák megbeszélése, speciális új anyagok felhasználása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kurth Wehlte: Festészeti technikák
Speciális fotótechnikai dokumentációk, illetve restaurátor szakdolgozatok felhasználása.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -