bezárás

Műteremi gyakorlat (festőrest.)

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
20Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 2020Gy+Dm 22
A tantárgy címe: Műtermi gyakorlat, történeti táblakép technikák
A tantárgy rövidített címe: Műtermi gyakorlat
Tantárgykódja: REMGY
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Bóna István
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő: egy szemeszter
Hányadik szemeszter: negyedik
Képzési idő hetente: 20 óra
Tanulmányi szint: szakképzés
Tanórák száma összesen: 540/év
A tantárgy kredit értéke: 10
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincsenek
A félévi számonkérés: gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: a nyugati és a bizánci temperafestészet technikáinak alapvető elméleti és gyakorlati megismerése. A megszerzett tudás felhasználásával magas művészi színvonalú műtárgymásolatok készítése az eredeti technikák minél pontosabb alkalmazásával. Aranyozási technikák elmélete és gyakorlata, (poncolás, domborítás, sgraffito, lüszter, stb.).Különböző korokból és helyekről származó olajfestő technikák megismerése, azok alkalmazásával másolatok készítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: folyamatos a mindennapos konzultációk során. Egyelőre a tárgyból vizsga nincs.
Az osztályzat kialakításának módja: a folyamatos konzultáció során felbecsülhető a hallgatók elméleti tudása. A vezető tanár beszámolója és az elkészült másolatok elemzése után állapítja meg a bizottság az érdemjegyet.
Vizsgakövetelmények: nincs vizsga.
Oktatási módszerek: A hallgatók a vezető tanár irányításával műtárgymásolatokat készítenek. A táblák előkezelésétől a festékek előállításáig mindent a diákok végeznek. A munka közben előadások és magyarázatok segítenek az egyes fázisok megértésében. A technikai jellegzetességeket eredeti műtárgyak, reprodukciók és eredeti anyagok bemutatása segít megismerni. A munka kezdetén egyre nehezebb próbafestmények készítése a feladat, majd amikor a hallgatók már viszonylagos biztonsággal alkalmazzák a megismert eljárásokat, igényes másolatokat készítenek.
Javasolt tanulási módszerek: sok próbatábla készítése, szakfolyóiratok tanulmányozása, múzeumlátogatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: minimum kettő kiállítható másolat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: táblakép és vászonkép másolatok, aranyozással és egyéb különleges technikákkal.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: a festmény-restaurátornak magas színvonalon kell ismernie a különböző történeti korokban alkalmazott festészeti eljárásokat és az alkalmazott anyagokat. Ennek hiányában nem tudná helyesen diagnosztizálni a műalkotások károsodásait és megtervezni a műalkotás szakszerű kezelését. Az elméleti megismerés a restaurátor számára nem elegendő. Csak az ismeri igazán az egyes technikák jelentőségét és jellegzetességeit, aki maga is képes azokkal igényes képek megalkotására.A másolás során olyan festészeti jelenségeket ismernek meg a hallgatók, melyek később elengedhetetlenek lesznek a festmények kiegészítésénél, esetleges rekonstrukciójánál. A speciális színkeverési eljárások, a fedő és lazúrszínek céltudatos alkalmazása, a pigment-kötőanyag arányok változtatásával való különleges effektusok létrehozása mind hozzájárul ahhoz, hogy képesek legyenek arra, hogy minél kevesebb "belenyúlással" minél teljesebb esztétikai javulást érjenek el a festmények kiegészítésekor.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): a legalapvetőbb két technika, melyet mindenkinek ki kell próbálnia: az olasz trecento tempera technikája, és a 15. századi olajfestészet. Utóbbinál célszerű németalföldi képet választani, de az olasz festészet sincs kizárva. Ezt a két területet azért emeltük ki, mert nagyon komplex eljárásokat alkalmaztak, ezért igen sok ismeretet lehet szerezni a tanulmányozásukból.
Ajánlott továbbá egy ikonmásolat készítése, nagyon fontos a 16-17. századi, színes alapra festett vászonképek másolása is. A későbbiekben tervezem ez utóbbi kötelezővé tételét. Lehetőség van az enkausztikus technikák kipróbálására, vagy bármely más korból való festmény másolására. Volt már példa biedermeier kép választására ugyanúgy, mint egyiptomi múmiaportrééra. Igyekszünk teret adni a hallgatók egyéni érdeklődésének. Minél többféle eset fordul elő egy csoporton belül, annál többet tanulhatnak a hallgatók.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -