bezárás

Alakrajz (szobrászrestarurátor)

Kód:

RSZAL

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 24Gy 24Gy 2
A tantárgy címe:Restaurátor Alakrajz - MŰTERMI GYAKORLAT
A tantárgy rövidített címe:Alakrajz
Tantárgykódja:RSZAL
Felelős tanszéke:Restaurátorképző Intézet
Oktatója:Csordás Zoltán, Kiss Tibor, Kőnig Frigyes, Krisztiáni Sándor
Melyik tantárgycsoportba sorolt:Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszter(ek)ben:4
Hányadik szemeszterben tanulják a tárgyat:01-04
Képzési idő hetente:4 ÓRA
Tanulmányi szint:alapképzési modul, szakképzési modul
Tanórák száma összesen:216 / 4 szemeszter
A tantárgy kredit értéke:2
Az oktatás nyelve:MAGYAR
Tanulmányi előkövetelmények:-
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i):gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények:Figura biztonságos rajza-festése (karakter, mozdulat), külső és belső tér megjelenítése grafikai és festészeti eszközökkel. Kompozíció törvényeinek ismerete. Monnumentális muráliák alapszintű ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja:Célfeladatok megoldásának értékelésével.
Az osztályzat kialakításának módja:A vezető tanár indoklással állapítja meg a jegyeket a tanszékvezető és a tanári kar jelenlétében.
Vizsgakövetelmények:Minden feladatból legalább egy valósuljon meg kiállításra kész állapotban.
Oktatási módszerek:A feladat szóbeli tisztázása. Gyakorlati bemutatás. Rajzi korrektúra.
Javasolt tanulási módszerek:Gyakorlás, - a mindenkori témához kapcsolódó szakkönyvek felhasználása, színházi és filn példák megtekintése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:50-60
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:változó
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:A tervezés megjelenítésének elengedhetetlen feltétele a rajzi és festészeti tudás. Ennek megteremtése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

1. félév: Felmérő alakrajz (egész íves méret, akt stúdium fotonaturalisztikus részletességig )
Műtermi mozdulatrajz. Állatkerti kroki. Mozdulat színnel.

2. félév: Csendélet festés (különböző festészeti technikák)
Fejrajz és festés.

3. félév: Enteriör (rajz és festés)
Különleges terek (török fürdő, rennaisance term, barlangok)

4. félév: Akt rajz és festés ( természetes és mesterséges fény
Mintázás

5. félév: Drapéria rajz és festés (emberen és különböző tárgyakon)
Görög szobor másolása (mintázás)
Kosztűmös figura festés

6. félév: Kunsthistorisches Muzeum (Velazquez, Canaletto stb.)
Plein air (Epres kert)
Magyar kertek (Fertőd, Tiszadob, Gyulaj)

7. félév: Monumentális kompozíció (stílusazonosulás az adott térrel, pl. freskóterv egy barokk épületbe)

8. félév: Több alakos, jelmezes, egymással kapcsolatban álló figurákkal. Emberi figurák ritkán látható szituációkban. (pl: repülő figura)

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):Az illető témához kapcsolódó reprodukciók , bizonyos esetekben képzőművészeti alkotások bemutatása eredetiben.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök:Grafikai és fesészeti eszközök ( teljes skála)Színes reflektorok, fotólaboratórium