bezárás

Szobrászat

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
16Gy 816Gy 816Gy 816Gy 820Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 1020Gy 2020Gy+DM 22

 

A tantárgy címe: Szobrászat
A tantárgy rövidített címe: Szobrászat
Tantárgykódja: SZMSZOB
Felelős tanszéke: Szobrász Tanszék
Oktatója: I. évfolyam -Menasági Péter, Sallai Géza.
II-V. évfolyam - Farkas Ádám, Gálhidy Péter, Karmó Zoltán, Kő Pál, Sass Valéria, Szabó Ádám.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előirt szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 10 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10. szemeszter
Képzési idő hetente: 1., 2., 3., 4., szemeszter 16 óra
5., 6., 7., 8., 9., 10. szemeszter 20 óra
Tanulmányi szint: I-II. évfolyam alapképzési modull, III. évfolyamtól szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 540/év
A tantárgy kredit értéke: 1., 2., 3., 4., szemeszter 4 kreditpont,
5., 6., 7., 8. szemeszter 10 kreditpont,
9. szemeszter 20 kreditpont,
10. szemeszter 22 kreditpont.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): A félév során készült munkák értékélése, gyakorlati jegy.
Tanulmányi követelmények: Az osztályvezető mester tanmenetének időarányos részét kell teljesíteni.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Önállóan elkészített munkák értékelése
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályvezető mester szóbeli értékelése alapján
Vizsgakövetelmények: A félév során elkészült művek.
Oktatási módszerek: A közös és egyénre szabott feladatokkal, valamint az egyéni kezdeményezésekkel kapcsolatos konzultáció, korrektúra, előadás.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres és aktív részvétel a konzultációkon; kiállítások és könyvtárak látogatása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Az adott félév tanmenetétől függően változó.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Autonóm műalkotás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A szobrászatról szóló legmagasabb szintű ismeretek átadása, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével a plasztikai ismeret és az önkifejezési készség birtokában szobrászművészi tevékenységet folytathasson.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

A szobrászművészi képzés (alap-szak) szobrászati alapgondolkodás megtanítható szabályaival foglalkozik. Művészi kifejezőképesség elsajátítására szolgáló képzés. Egyéni invenciók alapján különböző műfaji variációkra építő művekben valósul meg az osztályvezető tanár segítségével.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A témával kapcsolatos fellelhető irodalom.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -