bezárás

Tervezőgrafikai alakrajz

Kód:

TGALR

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 22Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Tervezőgrafikai alakrajz
A tantárgy rövidített címe: Alakrajz
Tantárgykódja: TGALR
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Berentz Péter
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? : 1., 2., 3., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 112 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: TGALR01 felvételének feltétele: TGSZT01 egyidejű felvétele, TGALR03 felvételének feltétele: TGSZT05 egyidejű felvétele,
a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Az alakrajzi és más formai tanulmányok segítségével a különböző anyagok használatával elérhető más-más hatások, az alakábrázolásra alkalmas anyagok megismertetése, a rajzi eszköztár feltérképezése, bővítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve félév végi gyakorlati jegy
Az osztályzat kialakításának módja: Az év közben nyújtott teljesítmény, a félév közben kiadott feladatok során tanúsított aktivitás alapján.
Vizsgakövetelmények: A kiírt feladatok elvégzése
Oktatási módszerek: Konzultáció, alkotói módszerek elemzése.
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlati munka, tapasztalatok leszűrése, a  szakirodalom ismerete, elsajátítása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak aránya: 5-6 feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szakirodalom kutatása, a feladathoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A képzés anyagát alkotja mindaz a szükséges speciális ismeret, mely a grafika és a tervezőgrafika képzőművészetben betöltött helyét, a műfaji jellegzetességeinek alapos bemutatását célozza meg.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter
A vizuális nyelv technikai eszközeinek használata különböző kontextusokban, a vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó összefüggések ismerete és használata.
Tájékozódó-felmérő munkák, fejtanulmányok, fej mozgások, forma tanulmányok, egyénített stúdiumok (szén- ceruza-, kréta-, pasztell-, toll és tus, vonalas rajz, filctoll;
festés monokróm, dikróm és szűkített színskálával - akvarell fedőfesték, vegyes eljárások). A szakmai feladatokban esetlegesen felmerülő megjelenítési gondok segítése, kiegészítése.
Szintetizáló munkák: a képi-kompozíciós rendre törekvés, rajztechnikai hiányosságok korrigálása.

II. szemeszter
Szín és fényviszonyok visszaadása szabadkézi rajzban festéssel. A színek kifejező erejének alkotó jellegű használata.
A látvány színei, a színek szerepe a kompozícióban.
Színtani alapismeretek, alapszínek, kontrasztok, szűkített színskálák, színhangok, színátiratok, anyagtan.
A színek és színes anyagok szerepe a dekoratív kompozícióban. Fej, ruhás modell, figura térben. Folyamatos rajzi stúdiumok, egyéni igények szerint, anyagtan a gyakorlatban.

III. szemeszter
Az előző szemeszterekben elvégzett stúdiumok folytatása, tekintettel az egyéni érdeklődésre és eredményekre, kiegészülve a nyári művésztelepi gyakorlat képalkotó gazdagító élményeivel a "hagyományos" rajzi-festészeti-fotografálási tapasztalatokkal. A cél továbbra is az önálló (tervező) grafikai nyelv kiművelésének segítése az elvégzendő műtermi munkával: portré, akt, a (tér) kompozíciós és technikai feladatok gyakorlásával közös és egyénre szabott feladatok során.
1.1.
A művésztelepi eredmények továbbgondolása, az alakuló egyéni kifejezésmód és a technika adta lehetőségek kapcsolata (festészettechnikai ismeretek, a figura és a tér).
1.2.
Alakrajz (egészfigura kompozíció, analízis-szintézis) a megjelenítéshez-anyaghoz szabott méretben és eszközökkel (ceruza, kréta, szén, tus stb). Ajánlott kísérletek a rajz és más műfajok kapcsolatára illusztrációs igénnyel (pl. rajzfotó, nyomat-kollázs-rajz stb.)

IV. szemeszter
2.1.
Akt festés, egész figura, a szín adta lehetőségek az akt térbeli-képi megjelenítésére a rendelkezésre álló festészeti-színes eszközökkel. Folt, forma, tömeg, vonal, mint képi- és színelem.
2.2.
Kompozíciós feladatok a rendelkezésre álló modellekkel, felhasználva a korábbi stúdiumokat és gyakorlatokat. Rajzolás festés, egyedi grafikai gyakorlatok, a korábban ajánlott műfaji kapcsolódások lehetőségei. A már gyakorolt (sokszorosító) grafikai eljárások alkalmazása, grafikai kompozíciók illusztrációs igénnyel.
2.3.
Az alakrajzi-grafikai-festészeti képalkotói műtermi stúdiumok összegzése a megbeszélt-egyéni programok alapján. Alkalmazkodva az aktuális szakmai (tervezői) munkához, kapcsolatot keresve a megértett-elemzett és összegzett természet utáni vizuális ismeretekkel.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Rudolf Arnheim: A vizuális élmény: az oktató látás.
Kassák Lajos: Reklám és modern typografia
Tom Wolfe:Festett malaszt
Susanne Alpers: The art of describing
Andrási Gábor: Magyar képzőművészet a XX.században
Jacques Lacan: Écrits
Michel Foucault: A tudás archeologiája
Kepes György: A látás nyelve
Rosner Károly: A plakát kézikönyve
Alison Cole:Perspektíva/a térábrázolás a reneszánsztól a pop-artig/
Philip B. Meggs :A HistorY of Graphic Design
David Carson: The End of Print
David Carson: Fotografiks/ text by P.B.Meggs/
Creative Advertising by Mario Pricken /Ideas and techniques from the Word's best Campaigns/Thames&Hudson www.thamesandhudson.com Published 2oo1.
LETTERHEAD &LOGO DESIGN 2OO3. ROCKPORT PUBLISHERS www.topdesign.com
FREISTIL /BEST OF GERMA COMMERTIAL ILLUSTRATION/ Verlag Schmidt Mainz 2oo3./ FRIEDRICH FORSSMAN, RALF DE JONG: DETAILTYPOGRAFIE /FÜR ALLE FRAGEN ZU SCHRIFT U, SATZ/ V.H. Schmidt Mainz 2oo2.
REDESIGNING. WEB.SITES 2oo3. by Stefan Mumaw. Rockport Publishers Inc. www.rockpub.com
WHITE GRAPHICS / The power of white in graphic design/ Rockport publ./ paperback ed. 2oo3.
BLACK & WHITE AND TWO COLOR DESIGN BY LISA SAWAHATA Rockport Pub.1999.
DESIGN SECRETS:ADVERTISING 2oo2.Rockport Pub.
TYPOGRAPHY 1999.Rockport. Pb.
THE NEW HANDMADE GRAPHICS /beyond digital design/ Published and distributed by Rotovision Sa Switzerland
NEW TALENT Design Annual 2oo3. Published by Graphis Inc. 27.GRAPHIS ANNUAL / Folyamatosan, minden évben/
EMOTIONAL-DIGITAL/ A SOURCEBOOK OF CONTEMPORARY TYPOGRAPHICS/ /First publ. 1999 by Thames&Hudson, fist paperback ed. 2oo1. Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
CREATIVE DIGITAL PHOTOGRAPHY BY MICHAEL BUSSELLE. /A David & Charles Book, first publishing 2oo1 in U.K.
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Rajzi- és festészeti eszközök