bezárás

Modern magyar szobrászat története

Kód:

SZMMT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Szobrász Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

Modern magyar szobrászat története I.

A tantárgy címe: Modern magyar szobrászat története
A tantárgy rövidített címe: Modern magyar szobrászat
Tantárgykódja: SZMMT
Felelős tanszéke: Szobrász Tanszék
Oktatója: Wehner Tibor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelező szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzés
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli vizsga értékelése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Előadás, vetítés.
Javasolt tanulási módszerek: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A 20. század első felének magyar szobrászatáról szóló ismeretanyag átadása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus a 19. század végétől, a szobrászati mesteriskola megalakulásától a 20. század közepéig tárgyalja a műfaj hazai történetét; a magyar szobrászat legjelentősebb mestereire koncentrál, de érinti azokat az általános modern tendenciákat is, amelyek az egyetemes szobrászat alakulására döntő hatással voltak.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -

 

Modern magyar szobrászat története II.

A tantárgy címe: Modern magyar szobrászat története
A tantárgy rövidített címe: 1945 utáni magyar szobrászat
Tantárgykódja: SZMMT
Felelős tanszéke: Szobrász Tanszék
Oktatója: Wehner Tibor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelező szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzés
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Modern magyar szobrászat története I.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli vizsga értékelése.
Vizsgakövetelmények: A tárgy tételes ismerete.
Oktatási módszerek: Előadás, vetítés.
Javasolt tanulási módszerek: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A ’45 utáni magyar szobrászat széles körű és alapos megismertetése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A ’45 utáni magyar szobrászat története
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Wehner Tibor - Modern Magyar Szobrászat 1945-2010.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -