bezárás

Alkalmazott biológia

Kód:

TRABI

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
8K 28K 212K 24Ai
A tantárgy címe: Állattan és múzeumi kártevők ( Alkalmazott biológia)
A tantárgy rövidített címe: Alkalmazott biológia
Tantárgykódja: TRABI
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Dr Vásárhelyi Tamás
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-4
Képzési idő hetente:  
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 12
A tantárgy kredit értéke: 2, -, / mintatanterv szerint
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: érettségi
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): szóbeli vizsga
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja: órai visszakérdezés, szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Két típusú kérdésre (általánosabb, állattani tétel és kártevőkre, védekezésre vonatkozó tétel)
Vizsgakövetelmények: Az órákon leadott anyag, mely irodalomjegyzék alapján bővíthető.
Oktatási módszerek: Előadás + szemléltetés ábrákkal (írásvetítő) és tárgyakkal (kártevők, kórképek) néha kiscsoportos megbeszélés.
Javasolt tanulási módszerek: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 tételhez rajzos feladat is tartozik: 5 mitológiai állat rajzának elkészítése
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A Hallgatók megismertetése azokkal afolyamatokkal, amelyek meghatározzák az élő állati szervezetek, azaz számos műtárgy alapanyagának kialakulását, jellemző jegyeit, érzékenységét a környezeti tényezőkkel szemben.
A szerves anyagokat megtámadó állati kártevők, kártételük felismerése, a védekezés elmélete és gyakorlata a restaurátorok mindennapi munkájának fontos része.
Az általános állattani ismeretek szemléletformálóak.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1) Az állattan fogalma, kapcsolódása más tudományokhoz;
2) Az állati test összetétele, működése;.
3) Az állatok rendszere, ezen belül a múzeumi szempontból fontos állatcsoportok részletesebb ismertetése;
4) Mitológiai állatok;
5) Emberek és állaztok kapcsolata;
6) Az ökológia és a populációdinamika alapfogalmai;
7) Múzeumi kártevők, elsősorban rovarok felépítése, életmódja, kórképe, a védekezés módja;
8) Múzeumi kártételek megelőzésének lehetőségei;
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -