bezárás

Anyagtan/anyagvizsgálat

Kód:

TRANY

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
16Ai 12Ai 4K 132K 428K 5
A tantárgy címe: Faanyagismeret és fafaj-meghatározás restaurátoroknak
A tantárgy rövidített címe: Anyagtan/anyagvizsgálat
Tantárgykódja: TRANY
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Balázs József
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelező általános és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5. szemeszter
Képzési idő hetente: összesen: 15 /17óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 32 óra
A tantárgy kredit értéke: 4
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: érettségi
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: szemeszter végi szóbeli és gyakorlati vizsga
Az ismeretek ellenőrzésének módja: kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: elmélet és gyakorlat
Vizsgakövetelmények: a kollokvium során számot kell adni szóban a tárgy elméleti anyagából: tétel húzása, faanyag-minta fafaj-felismerése, faanyag-felismerése, faanyag fatestéből készült mikroszkópos metszet fafaj meghatározása.
Oktatási módszerek: a tárgy anyagának - szóbeli előadása
- diapozitívekkel való szemléltetése
- a mikrotechnikai módszerek bemutatása és gyakorlása
Javasolt tanulási módszerek: A kiadott kollokviumi tételek felkészüléséhez használni kell a megírt tankönyvet (Babos K.: Faanyagismeret és fafaj-meghatározás restaurátoroknak), konzultációs lehetőség.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 3
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Fafaj meghatározáshoz szükséges mikrotechnikai feladatok gyakorlása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Megismertetni a hallgatókat a fa, mint élő és holt anyag sejtes és szöveti felépítésével, valamint jellegzetes tulajdonságaival, a fafajták szabad szemmel és mikroszkóppal történő meghatározásával, a faanyagok biológiai kártevőivel.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A fatest keletkezése. A fatest kémiai összetétele, a sejtfal szubmikroszkópos szerkezete és meghatározó szerepe a faanyag felhasználásában. Mikroszkópos szerkezet, makroszkópos szerkezet, fahibák, fakárosodások (gomba és rovarkárosodás), mikroszkóp használata, metszet- és macerátumkészítés, faanyag-fafajmeghatározása. A meghatározás elsősorban hazai (fenyő- és lombos) és egyes, a bútorkészítésben gyakrabban előforduló egzóta fafajták azonosításának megtanítása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: