bezárás

Festészeti technikák

Kód:

TRFET

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
40K 6
A tantárgy címe: Festészeti és retusálási technikák
A tantárgy rövidített címe: Festészeti technikák
Tantárgykódja: TRFET
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Bóna István
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: két hét
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 8
Képzési idő hetente: 20 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 40 óra
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincsenek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy, szemináriumi dolgozat értékelése
Tanulmányi követelmények: A nyugati és a bizánci temperafestészet technikáinak alapvető elméleti és gyakorlati megismerése. Alapvető retustechnikák megismerése, gyakorlása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: folyamatos a mindennapos konzultációk során. A szemináriumi dolgozat értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: a tanszékvezetővel egyeztetve a munkák és a dolgozat együttes értékelésével.
Vizsgakövetelmények: a kiadott téma magas színvonalú feldolgozása.
Oktatási módszerek: A hallgatók a vezető tanár irányításával műtárgymásolatokat készítenek. A táblák előkezelésétől a festékek előállításáig mindent a diákok végeznek. A munka közben előadások és magyarázatok segítenek az egyes fázisok megértésében. A technikai jellegzetességeket eredeti műtárgyak, reprodukciók és eredeti anyagok bemutatása segít megismerni.
Javasolt tanulási módszerek: Szakfolyóiratok tanulmányozása, múzeumlátogatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: egy kiállítható másolat, egy darab különböző retustechnikákat bemutató próbatábla.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: táblaképmásolatok, retusok.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A fa-restaurátornak magas színvonalon kell ismernie a különböző történeti korokban alkalmazott festészeti eljárásokat és az alkalmazott anyagokat. Ennek hiányában nem tudná helyesen diagnosztizálni a műalkotások károsodásait és megtervezni a műalkotás szakszerű kezelését. Az elméleti megismerés a restaurátor számára nem elegendő. Csak az ismeri igazán az egyes technikák jelentőségét és jellegzetességeit, aki maga is képes azokkal igényes képek megalkotására. A másolás során olyan festészeti jelenségeket ismernek meg a hallgatók, melyek később elengedhetetlenek lesznek a festmények kiegészítésénél, esetleges rekonstrukciójánál. A speciális színkeverési eljárások, a fedő és lazúrszínek céltudatos alkalmazása, a pigmentkötőanyag arányok változtatásával való különleges effektusok létrehozása mind hozzájárul ahhoz, hogy képesek legyenek arra, hogy minél kevesebb "belenyúlással" minél teljesebb esztétikai javulást érjenek el a festmények kiegészítésekor.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): a legalapvetőbb két technika, melyet mindenkinek ki kell próbálnia: a tojás tempera és az enyves vagy kazein festés.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: