bezárás

Készítéstechnika

Kód:

TRKTE

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
40Gy 7 64Gy 8 48Gy 864Gy 540Gy 560Gy 540Gy 5
A tantárgy címe: Készítéstechnika, szakrajz (asztalos ipar) és alapszerkezetek; bútorok felmérési rajzainak elkészítése
A tantárgy rövidített címe: Készítéstechnika
Tantárgykódja: TRKTE
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Dr Vásárhelyi Tamás
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3.-9 (vagy csak a 7.-ben?)
Képzési idő hetente: Egy teljes hét: 40 óra (Levelező restaurátor képzés)
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 40 óra
A tantárgy kredit értéke: Mintatanterv szerint / 5,7,8,/
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincsenek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): vizsgafeladat készítése
Tanulmányi követelmények: Az előadáson leadott tananyag helyes alkalmazása a közös felmérések és a vizsgafeladat elkészítése során.
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgafeladat értékelése szerint.
Vizsgakövetelmények: gyakorlati vizsga
Oktatási módszerek: A tudnivalók előadása szóban sok ábrával és rajzzal illusztrálva, majd az anyag leadása után az ismeretek alkalmazása közösen megoldott feladatokban.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadás jegyzetelése, minél több saját készítésű ábrával. A szerkezeteket bemutató ábrákat térben szétbontva, ill. vetületekkel bemutatva is ajánlatos lerajzolni.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Három.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kettő órai közös munka, egy meghatározott bútor teljes felmérési rajzának elkészítése egyéni munkával.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az alapszerkezetek megismerése a szakirányú tárgyismeret és a készítéstechnika elhagyhatatlan tudnivalói közé tartozik, a felmérési rajzok elkészítése pedig a dokumentálás egyik alapja.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tárgy oktatásának fő fejezetei:
1) A műszaki rajz alapjai
2.) A faanyag technológiai tulajdonságai
3.) A faanyag mozgása és alakváltozása nedvességváltozáskor.
4.) A rönk fölvágása, alkatrészek szabása a fűrészárúból, az alkatrészek keresztmetszetének kialakítása.
5.) Tagozatok, lekerekítések és különféle mintás profilok.
6.) Az asztalosipari szerkezetek rendszere:
A) Alkatrészek és szerkezeti egységek
B) A toldások és a kötések bonyolultság szerinti csoportjai
7.) Asztalosipari alapszerkezetek:
A) toldások: - hossz
- szélesség
- vastagsági
B) kötések: - keretek: sarokkötések, "T" kötések és "?"(kereszt) kötések
- kávák: sarokkötések, "T" kötések és "?"(kereszt) kötések
- állványok: sarokkötések, "T" kötések és "?"(kereszt) kötések
C) lapmerevítő segédszerkezetek és lapok éleinek lezárása
8.) Asztalos termékek ábrázolása:
A) összeállítási rajz
B) csomóponti és metszetrajzok vagy részletrajzok
C) mintás profilok ábrázolása
Alkalmazás...
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: