bezárás

Egyetemes és magyar grafika történet

Kód:

KGEM

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 32K 32K 3

 

A tantárgy címe: Egyetemes és magyar grafikatörténet
A tantárgy rövidített címe: Grafikatörténet
Tantárgykódja: KGEM
Felelős tanszéke: Művészettörténet Tanszék
Oktatója: Dr Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

1., 2., 3., 4. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modull
Tanórák száma összesen: 112
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Részvétel a közös munkában, a szemeszter végén írásos és szóbeli feladat teljesítése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Képfelismerés, teszt
Az osztályzat kialakításának módja: A felmérők eredményei alapján
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Vetítések, közös megbeszélések, múzeumlátogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, kiállítások, olvasás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kurzus célja, hogy bemutassa a grafikai művészetek legkiemelkedőbb alkotóit és műveit, kitérve az egyes korszakokra jellemző technikai változásokra; túl a szoros értelembe vett művészi grafikán, kitér a képsokszorosítás ismeretközlő, képtörténeti vonatkozásaira (populáris nyomatok, karikatúra) a képi reprezentáció és ideológiai hatalom összefüggéseire.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Első szemeszter:
Reneszánsz rajzművészet; Dürer; 1500 körül: Németország, Itália, könyvművészet; Rembrandt és kortársai; Hogarth és Piranesi; Goya; Romantikus és biedermeier rajzművészet (litográfia, Gericault, Delacroix); Új műfajok és médiumok a 19. század grafikájában: könyvillusztráció (Rethel, Menzel, Doré), Honoré Daumier;
Második szemeszter:
Kazinczy, Kisfaludy, Barabás, városlátképek, politikai kultuszok, Zichy Mihály; Preraffelliták, Arts & Crafts; Nabik; A modern plakát kibontakozása; Szecessziós könyvillusztráció (Beardsley); Gauguin, Munch); A művészi grafika a magyar századfordulón
Harmadik szemeszter
Avantgarde grafika Európában; Magyar avantgarde grafika; Tendenciák a két világháború között Európában és itthon; Új törekvések a háború utáni európai grafikában; Andy Warhol és a pop art; A magyar grafika újjáéledése 1945 után
Negyedik szemeszter
A kortárs európai és magyar grafika jelentős életművei, intézményei és műhelyei. Folyóiratok, társaságok, kiállítások. Új technikai kísérletek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895-1925). Miskolc, 1997.
Modern magyar litográfia : 1890-1930. Miskolc, 1998.
Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék, 1921-1929 : a rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után. Miskolc, 2001.
A modern magyar fa- és linóleummetszés: (1890-1950). Miskolc, 2005.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -