bezárás

Video 3-4

Kód:

IMVIDS

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Videó: Kapcsolódó képsorok készítése – a „működő” szerkezet
A tantárgy rövidített címe: videó 3-4
Tantárgykódja: IMVID
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Sólyom András
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: videó 1-2
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja a videó médiumának önálló használatához és a videóanyagok szerkesztéséhez szükséges technikai és elméleti ismeretek elsajátítása. Követelmény a kurzus során kiadott gyakorlati feladatok önálló megvalósítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A megoldott gyakorlati feladatok értékelése, kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a közös munka, a gyakorlati feladatok megoldása alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a megismert eszközök működési elvének ismerete, az eszközök készségszintű, üzembiztos használata.
Oktatási módszerek: Az előadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során kiadott gyakorlati feladatok egyéni megvalósításához az oktató a tanórákon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: az órákon elhangzott témákban önálló tervek alapján videó készítése
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kiadott feladatokat a tervezéstől a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a művészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosít a hallgatók számára.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A hallgatók gyakorlati munka során a következő feladatokkal találkoznak:
  • Képi ritmus és dinamika, a klasszikus montázs lehetőségei.
  • Az egy vagy több kamerás felvétel kérdésköre, a tengelyugrás fogalma.
  • Hosszú beállítás és belső vágással működő képsorok készítése.
  • Időkezelés és szerkezet (valós, fiktív: sűrített, nyújtott).
  • Térformálás és gépmozgás összefüggései.
  • A „szubjektív kamera” szerkezeti lehetőségei.
  • Dokumentum videó - szerkesztési alapismeretek
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék analóg stúdiójának eszközei