bezárás

Komplex tervezőgrafikai gyakorlat

Kód:

TGKOT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 2

 

A tantárgy címe: Komplex tervezőgrafikai gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Komplex tervezőgrafikai gyakorlat
Tantárgykódja: TGKOT
Felelős tanszéke: Grafika tanszék - Tervezőgrafika szakirány
Oktatója: Balikóné Rozmann Ágnes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 112 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Műtermi gyakorlat 4. teljesítése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kiadott tervezési és technikai feladatok sikeres megoldása rendszeres konzultácóval, határidők betartása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Kiadott feladatok megoldási folyamatának figyelemmel kísérése (konzultációk) és szemeszter végi értékelés.
Az osztályzat kialakításának módja: Kiadott feladatok megoldási minőségének értékelése.
Vizsgakövetelmények: Gyakorlati jegy.
Oktatási módszerek: Konzultáció, műhelymunka.
Javasolt tanulási módszerek: Tervezési feladatok több változatban való megoldása rendszeres konzultáció mellett.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 4 feladat szemeszterenként
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Grafikai tervezés és kivitelezés, fotózás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Tervezőgrafikai szakmai önpromóció támogatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

5. szemeszter
Önarculat tervezés és kivitelezés.

6. szemeszter
Nyomtatott és online tervezőgrafikai portfólió tervezés és kivitelezés

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Tervezési feladatokhoz: az egyetem könyvtárában található tervezőgrafikai szakkönyvek.
Kivitelezési feladatokhoz: az egyetem könyvtárában található nyomdatechnikai és szoftverhasználati kézikönyvek.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék számítógépes- és fotóműhelyének eszközei.