bezárás

Avantgarde és az ikon szeminárium

Kód:

MTAV02C

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 3
A tantárgy címe: Az avantgarde és az ikon
A tantárgy rövidített címe: Az avantgarde és az ikon
Tantárgykódja: MTAV02C
Felelős tanszéke: Művészettörténeti Tanszék
Oktatója: Dr. Ruzsa György egyetemi tanár
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: kötelezően választható
Tanórák száma összesen: 24-30
A tantárgy kredit értéke: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: sikeres egyetemi felvételi vizsga
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: részvétel az órákon, a kötelező irodalom elsajátítása
Az ismeretek ellenőrzésének módja: egyéni vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: a vizsga alapján
Vizsgakövetelmények: Az előadás anyaga és a kötelező irodalom
Oktatási módszerek: előadás, könyv-, folyóirat-elemzés, konzultáció
Javasolt tanulási módszerek: órákon való részvétel, kötelező és ajánlott irodalom olvasása, könyvtári, múzeumi tájékozódás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: a műalkotások elemzése kultúrtörténeti összefüggéseik, motívumaik, szerkezetük, színviláguk alapján
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Művészetelmélet, kultúrtörténet, esztétika, technika
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ruzsa György: Larionov, Corvina, Bp. 1977.