bezárás

Modell utáni rajz

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
6Gy 46Gy 46Gy 46Gy 4

 

A tantárgy címe: Modell utáni rajz
A tantárgy rövidített címe: Modell utáni rajz
Tantárgykódja: AGRMR
Felelős tanszéke: Művészeti Anatómia, Geometria és Rajz tanszék
Oktatója: Albert Ádám, Csordás Zoltán, Funták Gyula, Kőnig Frigyes, Véssey Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható: szobrászművész szakon
Szabadon választható: festőművész, intermédia-művész szakon
Képzési idő szemeszterekben: 4 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10) Festőművész szakon: 1, 2, 3, 4. szemeszter
Szobrászművész, Intermédia-művész szakon: 5, 6, 7, 8. szemeszter
3, 4, 5, 6
Képzési idő hetente: 6 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul/
Tanórák száma összesen: 216
A tantárgy kredit értéke: 4/ félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A 2. szemesztertől minden félévben az előző félév teljesítése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Az órák látogatása és a foglalkozások rajzi feladatainak megoldása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az évközi rajzok értékelése, konzultáció.
Az osztályzat kialakításának módja: Az értékelést a szemeszter végén bemutatott rajzi anyag megtekintésével a Tanszék végzi.
Vizsgakövetelmények: A foglalkozásokon készült rajzok megléte.
Oktatási módszerek: Rajzi feladatok órán való megoldása (segédeszközök: modellek, preparátumok), konzultációk.
Javasolt tanulási módszerek: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: tanulmányrajz
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tanszék termeiben szabadkézi, látvány utáni tanulmányrajzok elkészítésére kínálunk lehetőséget. Minden alkalommal élő modellek, illetve a tanszék szertárának anyagából készült beállítások állnak rendelkezésre a rajzi feladatok elvégzéshez. Folyamatos tanári jelenlét és korrektúra segíti a munkát. Ezek a foglalkozások alkalmat teremtenek az anatómia és térábrázolási problémákkal járó feladatok megoldására, ismétlésére, gyakorlására. Az órák segítséget adnak abban, hogy a látható világból érkező információk leképzésben megfelelő gyakorlatot szerezhessenek a hallgatók. Az alkotási folyamatban a megfigyelés szerepét kihangsúlyozza. Ezzel fejleszti a koncentráció folyamatos fenntartását és a formák minél több szempontból történő megismerésére teremt lehetőséget. A foglalkozások emellett lehetőséget adnak a megszerzett rajzi tudás szinten tartására, elmélyítésére és a műtermi munkához szükséges tanulmányok elkészítéséhez. Lehetőség van egyéni és csoportos feladatok elvégzésére előzetes konzultáció segítségével.
Az órák a következő feladattípusokra irányulnak:
- a térbeli formák megfigyelése,
- a térbeli formák értelmezése a megtanult ismeretek tükrében,
- a térbeli formák különböző szempontú absztrahálása, feladatokon keresztül.

Az óralátogatást a jelenléti ív kitöltésével regisztrálják.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Barcsay J.: Művészeti Anatómia
Ember és Drapéria
Forma és Tér
G. Bammes: Der nackte Mensch
Kőnig Frigyes és Funták Gyula: Művészeti Anatómia és Geometria
A Szépművészeti Múzeum Grafikai gyűjteménye
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Múzeuma
Esetenként boncoláson való részvétel.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék szertárának anyaga, élő modellek.