bezárás

Murális technikák

Kód:

FEMUR

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Festő Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 44Gy 44Gy 44Gy 4
A tantárgy címe: Murális technikák
A tantárgy rövidített címe: Murália
Tantárgykódja: FEMUR
Felelős tanszéke: Festő tanszék
Oktatója: Udvardy Emese, Szokán Erika
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 4 félév
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 216
A tantárgy kredit értéke: 4/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Általános alapképzés az egyetem oktatási rendszerén belül.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): félévi gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A tanmenet időarányos részének a teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A feladatok határidőhöz kapcsolódó (félévvégi) bemutatása.
Az osztályzat kialakításának módja: Gyakorlati jegy és az osztályvezető tanárokkal egyeztetés alapján.
Vizsgakövetelmények: Nincs.
Oktatási módszerek: A tanmenet szerint 4 félévben elméleti és gyakorlati feladatok elvégzése kell. A műhelymunka lehetőséget nyújt fiktív és valós feladatok együttes kibontakozásának.
Javasolt tanulási módszerek: A műhely munkán való részvétel, ahol a szakmai és gyakorlati feladatok elsajátíthatók.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A tanmenet időarányos feladatainak teljesítése a szakmai tanárokkal való konzultáció alapján.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tantárgy feladata az, hogy a szakma hagyományos értékeit átadja és továbbvigye, ugyanakkor lehetőséget biztosítson az újabb technikai és technológiai ismeretek kialakításához és elsajátításához.
Ez a tevékenység elősegíti az egyéni látásmódú oktatói munka kibontakozását.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A murális műfajok hagyományosan jelen voltak a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rendszerében. Ezek a műfajok: a freskó, szekkó, szgrafittó, mozaik és ólomüvegablak.
Az egyéni és közösségi tervekben megjelenő murális műfajok igényes és szakszerű megvalósítása az általános vizuális kultúra fejlődését segíti elő. A murális műhely oktatási programjára jelentkező hallgatók az osztályvezető tanáruk javaslatára és egyeztetésével jelentkezhetnek.
A hallgató munkájának értékelését az osztályvezető tanár és a murális műhely bár szervezetileg a Festő tanszékhez tartozik, lehetőséget nyújt a tanszékek közötti átjárásra, mivel a műhely a más szakokról érdeklődő hallgatók számára is nyitott. A műhely tanmenete négy félévre lebontva a következő:

 

I. félév - A murális műhelyről általában.
(mit és hogyan oktat milyen módszerekkel)
- Vázlatkészítés, kartonkészítés és paurálás
- Vakolat és a fal
- A freskóról általában
(szakirodalom, művészettörténeti előképek)
- A freskó gyakorlása
(tervezés, próbák készítése, sejtvakolás gyakorlása

II. félév - Mész általában.
(kazein készítés, alkalmazási terület)
- Mészkazein és a szekkó általában
- Szekkó gyakorlatok
(tervezés, kartonkészítés, próbák készítése)
- más kötőanyagok (plextol, enyv stb.)

III. félév - A murális műfaj és környezete:
Helyszíni szemle, vázlat, terv, makett készítés, árajánlat, kivitelezés, dokumentálás.
- A szgrafittóról általában
(szakirodalom, művészettörténeti előképek)
- A többszintű szgrafittó és a festett, karcolt szgrafittó
(tervezés, kartonkészítés, próbák)

IV. félév - Saját tervek, egyéni ötletek megvalósítása
- A hagyományos technológiák hatására kísérletezés az újabb anyagokal
- A murális megbízásokokról és pályázatokról általában

A hallgatók igényének megfelelően bizonyos technológiák aránya a tanmenetben változhat.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Festészeti technikákkal kapcsolatos szakirodalom.
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái
Szőnyi: A képzőművészet iskolája
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A műhely rendelkezik a tanmenethez szükséges technikai felszereltséggel.
A munkák függvényében felhasználható esetleg még az egyetem műhelyhálózata.