bezárás

Mozgóképes tervezési alapismeretek

Kód:

ALÁTMTA

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Mozgóképes tervezési alapismeretek
A tantárgy rövidített címe: Mozgóképes tervezési alapismeretek
Tantárgykódja: ALÁTMTA
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Dévényi Rita, (Csík György) Molnár György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapozó modul
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, gyakorlatokon, a kiadott feladatok időbeni teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, konzultáció.
Az osztályzat kialakításának módja: A tanfeladatok értékelése.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladatok teljesítése.
Oktatási módszerek: A mozgóképes megközelítési módok, a mozgóképes tervezés specifikumainak ismertetése, a feladatok kiadása, folyamatos ellenőrzése.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos munka korrektúrával, konzultációval.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Kb. 10-20 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Rajzok, alaprajzok, részletrajzok, digitális képek, makettek, stb.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A szemeszter célja: a hallgatók elsajátíthatják a mozgóképes tervezői munkához való látásmódot,l hozzáállást, szemléletmódot, a megközelítési utakat, s hogy a látott, rögzített, gyűjtött, „átélt”, tapasztalatokat miképpen kell dokumentálni, formába önteni a mozgóképes látványtervezői szakmának megfelelően.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A feladat:meghatározott társadalmi környezetben, egy városi tér építészetének, jellegének, hangulatának, életének, illetve az ott lakó, dolgozó vagy éppen tébláboló jellegzetes karaktereinek alapos megfigyelése, megismerése, illetve ezek megmutatása, ábrázolása.
A vizsgafeladat: a mai mozgókép-készítési szemléletmódnak megfelelően a tér egészének és néhány karakterének ábrázolása a jelenben, s a feladatban meghatározott múltban.
Követelmény: a feladat dokumentációjának elkészítése – gyűjtési, kutatási anyagok, felmérési rajzok, alaprajzok, homlokzati rajzok, makett, illetve fekete-fehér és színes krokik, rajzok a figurákról, digitális fotók. Digitális videofelvétel a térről, - a mozgóképes látásmód elsajátítása a cél.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Filmtér, filmdíszlet (ed: Menyhárt László) MFI 1981
Romvári József: Jegyzet MKE 2004.
Film és Tévé alkotók kézikönyve (ed. Vagyóczky Tibor) HSC-MTV 2004
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Digitális (álló-, és mozgóképes) kamerák, számítógépes programok.