bezárás

Mozgóképes díszlettervezés 1.2.

Kód:

ALÁTMODT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3Gy 2 3Gy 32Gy 2DM

 

A tantárgy címe: Mozgóképes díszlettervezés 1.2. diplomaterv
A tantárgy rövidített címe: Mozgóképes díszlettervezés
Tantárgykódja: ALÁTMODT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Dévényi Rita, Molnár György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
2., 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: a 2., 5. szemeszterben 3 óra
a 6. szemeszterben 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul, differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 109 óra
A tantárgy kredit értéke: a 2. és 6. félévben 2
az 5. félévben 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  A mozgóképes tervezési alapismeretek (ALÁTMTA01)
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Rendszeres kutatómunka, a megjelölt feladatok hétről hétre történő teljesítése, részvétel az órákon, otthoni és a helyszíneken történő munka.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A heti feladatok, majd a vizsgafeladatok  folyamatos ellenőrzése, rendszeres korrektúrával, konzultációval.
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka, elsősorban a tanfeladatok értékelése, a gyakorlati vizsgák tanszéki bemutatásának, és véleményezésének figyelembe vételével.
Vizsgakövetelmények: Tervezési vizsgafeladatok az adott (speciálisan a hallgatók számára készített) forgatókönyv és a rendezői (tanári) igények alapján.
Oktatási módszerek: Folyamatos konzultáció, korrektúra a hétről hétre kijelölt feladatoknak megfelelően.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos kutatás, műtermi és otthoni (+ terep) munka.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Szemeszterenként 20-40 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Alap-, látszati-, részlet-, berendezési rajzok, gyűjtések prezentációi, műleírások, digitális és virtuális képek, stb.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A „megfigyelés és megmutatás” stúdium  (Mozgóképes tervezési alapismeretek tárgy) után, a hallgatók megismerik a díszlettervező szerepét a mozgóképgyártásban, és elsajátíthatják a mozgóképkészítésnél szükséges tervezési alapismereteket, ezeknek gyakorlatát. A tantárgy alapvető oktatási célja, hogy a hallgatók a lehetséges összes tervezői feladattal találkozhassanak, egy-egy fiktív filmalkotás teljes körű megtervezése során.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): E szemeszterekben a hallgatók megismerkedik a díszlettervező funkcióival, szerepével a hierarchiában, a munkamódszerekkel és lehetőségekkel, a szakmához kapcsolódó tevékenységekkel (műhelyek, raktárak, stúdiók stb.) és munkatársakkal (építész, berendező, látvány-technikus, digitális technikával dolgozó munkatársak stb.), képet alkotnak a tervezők és a rendezők, operatőrök viszonyáról, együttműködéséről. Stúdiógyakorlaton is részt vesznek.

Első szemeszter:
Egy belső tér, egy szoba, vagy egy terem megtervezése szubjektív megközelítésben, a személyes emlékek, elképzelések, élmények vagy álmok visszatükröztetése a meghatározott térben.
Követelmény: a feladat dokumentációjának elkészítése – alaprajz, látványtervek, makett, s az erről készült digitális fotók.
A szemeszter tárgya még, hogy ismereteket adjon át a mozgóképes díszlettervezésnek a médiában elterjedt műfajairól, nézeteiről, és ezek gyakorlatáról. Irányt mutat a ma képző- és iparművészete eredményeinek „felhasználására”, alkalmazására. Gyakorlatban vizsgálja a folyamatosan változó képrögzítési-továbbítási módokat, és ezek felhasználási lehetőségeit, a fejlődő technikai megoldásokat, a visszatekintő és „előreszaladó” – technikai értelemben vett – szemléletmódot, illetve a mindenkor adott technikai lehetőségeket.
Az ún. televíziós műfajok megismerése (show, híradó, digitális indíttatású technikai játékok stb.) díszlettervezői aspektusainak elsajátítása, együttműködés e műfajok készítőivel (rendezővel, operatőrrel, műszaki vezetővel, fejlesztőmérnökkel stb.) szintén e szemeszter tárgya.

Második szemeszter:
A hallgatók nagy léptékekben végigjárják a tervezés fázisait, az anyaggyűjtésen, a motívumkeresésen át (ez nem csupán könyvtári, de igen jelentős terepmunkát is jelent) a külső és belső terek elemzéséig, kialakításáig, a műterembe-helyezési rajzokig, a műleírások elkészítéséig az építész, a berendező, a technikus számára.
A stúdium modellezi a valódi tervezői gyakorlatot: folyamatos konzultáció a színekről, a fényekről, a világosítási lehetőségekről, az anyagok és a megvilágítás viszonyairól stb. az operatőrrel és a rendezővel (tanárokkal), az utóbbival még a koncepció kialakításáról, a felvétel módjáról is óráról órára szó esik.
A tervezői feladat: egy, a hallgatók számára készült „tan”-forgatókönyv alapján egy fiktív mozgóképes alkotás megtervezése. (Külső és belső is – alaprajzok, nézeti és műhelyrajzok műleírással, s ezek prezentálása: makett, látványtervek, számítógépes tervek – 2D, 3D).

Diplomamunka:
A „tan”-forgatókönyv alapján készült vizsgatervek alapján, a meghatározott tematikában, a színházi diplomamunka tervekkel egyeztetve, ám az elkészült tervektől „elrugaszkodva”, a diplomatervnél a hallgatók –irányultságuknak, érdeklődésüknek, megfelelően, -önálló digitális alkotást(okat) hoznak létre. Ebben fel kell, hogy használják a (III. évfolyam, 1. félév) mozgóképes szemeszter eredményeit, tematikáját, s az önálló alkotáshoz vezető uat is prezentálniuk kell.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Az adott mű (forgatókönyv), illetve az adott társadalmi, művészeti stb. környezetről szóló munkák (képek, filmek, dokumentumok stb.).
Valamint:
Magyar filmográfia – Játékfilmek 1931 –1998.Magyar Filmintézet, 1999.
Vásárhelyi István: Trükkfilm (rajz–árny–báb). Műszaki Könyvkiadó, 1962.
Varga Csaba: Film és storyboard. Minores Alapítvány, 1998.
Király Jenő: Mágikus mozi. Korona, 1999.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A feladatok dokumentációjának elkészítéséhez egyaránt szükségesek:alaprajzok, látványtervek, digitális fotók, mozgóképek, számítógépes tervek (2D, 3D) stb.