bezárás

Színházi jelmeztervezés 1.2.,diplomaterv

Kód:

ALÁTSZJT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3Gy 2 3Gy 23Gy 3 2Gy 2DM

 

A tantárgy címe: Színházi jelmeztervezés 1.2.,diplomaterv
A tantárgy rövidített címe: Színházi jelmeztervezés
Tantárgykódja: ALÁTSZJT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Federits Zsófia, Csík György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 3., 4., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 1., 3., 4. szemeszterben 3 óra
6. szemeszterben 2 óra
Tanulmányi szint: Diplomafeltétel
Tanórák száma összesen: 143 óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 3., 6. szemeszter 2
4. szemeszter 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy, diplomamunka
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a kiadott feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos konzultáció.
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka, és a megoldandó feladatok értékelése, elemzése. Gyakorlati vizsga.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladatok megoldása.
Oktatási módszerek: Konzultáció, elemzések, korábbi előadások megtekintése, negatív példák tanulmányozása, a személyiség kibontakozásának esélyt biztosító korrektúra!
Javasolt tanulási módszerek: A kijelölt mű, és korának kutatása, elemzése, több irányba elindított vázlatolás, stiláris és gondolati rokonság a díszlettel, matériák és szabásminták, problematikus jelmezeknél papír (vagy egyéb anyagokból) kísérleti modellek, stb.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1/félév.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kijelölt mű jelmezeinek mindenre kiterjedő, átfogó megtervezése, teljes dokumentációval. A tervezés és kivitelezés valamennyi fázisának tanulmányozása, gyakorlása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A jelmezasszisztensi feladatkör alapismereteinek átfogó elemzése, gyakorlati megvalósítása. Ezzel párhuzamosan a jelmeztervezői munka alapos megismerése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Gyakorlati jeggyel záruló műtermi munka, amely során az alapismeretek elsajátítása után az adott mű (prózai, zenés, stb.) jelmezeinek kivitelezési stratégiája a feladat. A tervek művészi prezentációján túl a kivitelezésükhöz szükséges technikai és műhelyrajzokat, valamint a költségbecslést is el kell készíteniük a hallgatóknak, anyagminták mellékelésével.

1. szemeszter: alapismeretek elsajátítása. Nem dramatikus mű dramaturgiai elemzése, kor feldolgozása, karakterek megfogalmazása. Valamennyi, a jelmezkészítésben előforduló alapanyag (textíliák, bőrök, stb.) megismerése, és azok feldolgozásának lehetséges módjai, területei.
Szabászati alapismeretek.

2. szemeszter: dramatikus mű (próza) elemzése, feldolgozása, a kor elemzése, a karakterek felvázolása. Kapcsolatrendszerek, kronológia követése, pontos ruhalista elkészítése.
Hangsúly a részfeladatokon: cipő, kalap, kesztyű, ékszer, speciális effektek megoldása (púp, sántaság, fél láb, stb.).

3. szemeszter: zenés művek (opera, operett, musical, balett) elemzése, speciális jelmeztechnikai megoldások a műfajok kívánalmai alapján. Hazai és külföldi progresszív előadások elemzése, fókuszálva az anyaghasználat, formai világ, technikák, színkezelés, stb. vizsgálatára.
Textilfestés, szabászat, speciális színházi anyagok. Tervátadás a szabásznak, ruhapróba modellálása.
A színpadi világítás hatása a jelmezekre.

4. szemeszter:jelmeztervező és asszisztense szimbiózisban. Munkamegosztás, feladatok pontos definiálása.
Konkrét mű alapján a teljes kivitelezési folyamat részletes megtervezése, tervelfogadástól a premierig. Jelmezek sorsa a bemutató után, kopások, tisztítás, rekonstruálás, eltérő testalkatú színész beugrása a szerepbe. Stb.
Felkészülés a mesterképzésre. Diplomamunka elkészítése.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A félévi munka tartalmához illeszkedő, alkalmanként összeállított szakirodalom, színházi előadások felvételei, színházlátogatás.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A manuális tervezés mellett számítógépes programok, manipulációk használata, a gyakorlathoz textíliák, bőrök, egyéb anyagok, feldolgozásukhoz varrógépek, vasalók, stb. A prezentációkhoz próbababák, esetleg modellek.