bezárás

Mozgóképes jelmeztervezés 1.2.

Kód:

ALÁTMOJT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3Gy 2 3Gy 32Gy 2DM

 

A tantárgy címe: Mozgóképes jelmeztervezés 1.2. diplomaterv
A tantárgy rövidített címe: Mozgóképes jelmeztervezés
Tantárgykódja: ALÁTMOJT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Federits Zsófia, Csík György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
2., 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: a 2., 5. szemeszterben 3 óra
a 6. szemeszterben 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul, differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 109 óra
A tantárgy kredit értéke: a 2. és 6. félévben 2
az 5. félévben 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a kiadott feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, a félév végi vizsgafeladatok ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Tanórai munka és a kiadott feladatok értékelése, félév végi vizsgafeladatok eredménye.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladat.
Oktatási módszerek: Konzultáció, elemzések, korábbi tervek és filmek megtekintése, negatív és pozitív példák tanulmányozása, a személyiség kibontakozásának esélyt adó korrektúra.
Javasolt tanulási módszerek: A kijelölt mű és korának tanulmányozása, elemzése, vázlatolás, stiláris és gondolati rokonság a díszlettel, matériák és szabásminták, különleges jelmezek esetében papír (vagy egyéb anyag) kísérleti modellek, stb.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Szemeszterenként 1feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kijelölt mű jelmezterveinek pontos kivitelezése, konstruktív részvétel a film leforgatásában.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A jelmeztervezői és jelmezasszisztensi feladatkör alapvetéseinek átfogó megismerése, elméleti és gyakorlati tanullmányok.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Gyakorlati jeggyel záruló műtermi munka, amely során az alapismeretek elsajátítása után az adott film jelmezeinek kivitelezése a feladat. A tervek művészi prezentációján túl a kivitelezésükhöz szükséges technikai és műhelyrajzokat, valamint a költségbecslést is el kell készíteniük a hallgatóknak, anyagminták mellékelésével.

Első szemeszter:
Alapismeretek elsajátítása. Nem dramatikus mű dramaturgiai elemzése, a kor feldolgozása, karakterek megfogalmazása. Valamennyi, a jelmezkészítésben előforduló alapanyag (textíliák, bőrök, stb.) megismerése, és azok alkalmazásának lehetséges módjai.
A szabászat alapjai.

Második szemeszter:
Dramatikus mű, a kor elemzése, feldolgozása, a karakterek felvázolása. Kapcsolatrendszerek. Kronológia és forgatási terv összehangolása. Pontos ruhalista elkészítése.
Hangsúly a részfeladatokon: cipők, kalapok, kesztyűk, ékszerek, speciális effektek, stb.

Harmadik szemeszter:
Jelmeztervező és asszisztense szimbiózisban. Munkamegosztás, feladatok pontos definiálása. Konkrét mű alapján a teljes kivitelezési és forgatási folyamat részletes megtervezése.
Felkészülés a mesterképzésre: a film kiválasztott szereplőjének elvonatkoztatott, stilizált, szabadon kezelt jelmezének megtervezése, kivitelezése, bemutatása, forgatással egybekötve.
Diplomamunka elkészítése.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

A félévi munka témájához és tartalmához kapcsolódó, alkalmanként összeállított szakirodalom, filmek megtekintése, filmelemzések megvitatása. Szabászati könyvek.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A manuális tervezés, kivitelezési ismeretek mellett számítógépes programok, manipulációk használata. Filmes trükkök használata, hatása a jelmezekre.