bezárás

Színházi bábtervezés 1.2.,diplomaterv

Kód:

ALÁTSZBT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3Gy 2 3Gy 23Gy 3 2Gy 2DM

 

A tantárgy címe: Színházi bábtervezés 1.2.,diplomaterv
A tantárgy rövidített címe: Színházi bábtervezés
Tantárgykódja: ALÁTSZBT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Orosz Klaudia, Matyi Ágota, Németh Ilona
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 3., 4., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 1., 3., 4. szemeszterben 3 óra
6. szemeszterben 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul, differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 148 óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 3., 6. szemeszter 2
4. szemeszter 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Félévi munkák megmutatása és szóbeli beszámoló.
Tanulmányi követelmények: Mesterség megalapozása és elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Előkészítési munkák és végleges terv megtekintése, szóbeli kérdések feltevése
Az osztályzat kialakításának módja: Pontozás az ismeretek elsajátítása szintéről és kivitelezési munkák színvonaláról
Vizsgakövetelmények: Félévente – adott témán belül – gyűjtés, vázlatok, tervek, műhelyrajz készítés és 1 db. bábkivitelezés.
Oktatási módszerek: Előadás, képanyag megtekintése, konzultáció. Gyűjtemények látogatása, bábelőadások.
Javasolt tanulási módszerek: Előadások megtekintése a kulisszák mögött
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 db. tervezési, 1 db. kivitelezési feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Különböző technikájú báb tervezése és kivitelezése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Alkalmazott bábtervező képzése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1 szemeszter – tárgybáb tervezés
3 szemeszter – vajang bábtechnika
4 szemeszter – marionett báb
6 szemeszter – diplomamunka
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Peter Fraser -  Puppets and puppetry
Alois Tomanek – Podobi loutky
OSZMI könyvtár
Internet
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Alap- szerszámokkal felszerelt műhely a bábkivitelezéshez