bezárás

Mozgóképes bábtervezés

Kód:

ALÁTMOBT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3Gy 3

 

A tantárgy címe: Mozgóképes bábtervezés
A tantárgy rövidített címe: Mozgóképes bábtervezés
Tantárgykódja: ALÁTMOBT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Szabó Zsuzsa
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
5. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 39 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Mozgóképes mediális technikák (ALÁTMMT04) tantárgy elvégzése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a feladatok teljesítése, önállóság, kreativitás
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos konzultáció, korrektúra
Az osztályzat kialakításának módja: A tanfeladat értékelése
Vizsgakövetelmények: AVizsgafeladat: animációs mozgókép készítés a megadott témában, tárgyban, meghatározott technológiával.
Oktatási módszerek: Az animációs mozgóképes elméleti és gyakorlatai ismeretek alapjainak elsajátítása, a technikai eszközök használatának gyakorlata.
Javasolt tanulási módszerek: (a Látványtervező Tanszék Média termében kialakított animációs) műtermi munka, korrektúrával.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Néhány perces báb-, tárgy-animációs mozgókép létrehozása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Képzési-oktatási célok:
az animáció műfaji sajátosságainak ismeret-szintű elsajátítása, az animációs mozgókép készítés folyamatának, munkafázisainak megismerése, mozgóképes gondolkodás, időbeli tervezés, kreativitás, integrált gondolkodás fejlesztése, a mozgatás (animálás) lehetőségei, törvényszerűségei, művészi kifejezőereje, technikaismeret.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Animáció-történet dióhéjban, szakkifejezések, a műfaj egyedi tulajdonságai. Élőszereplős film ésanimáció, bábfilm és bábelőadás közötti műfaji-technikai különbségek. /2 alk./
Animációs technikák, műfajok, a felhasználás területei. /1 alk./
A rendelkezésre álló technika ismertetése, használata. /1 alk.
Az animálás, mint a karakterizálás eszköze. /2 alk./
A képes forgatókönyv (storyboard) használata, készítése./1 alk./
Világítás, térszervezés, komponálás szerepe az animációban. /1 alk./
Zene és hang szerepe az animációban. /1 alk./
Karakter tervezés, fejlesztés, készítés (egyéni munka). /2 alk./
Animáció az elkészült karakterekkel (csoportmunka). /3 alk./
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Kötelező irodalomjegyzék:
Erdély Miklós: A filmről. Balassi Kiadó, Bp., 1995
Vásárhelyi István: Trükkfilm (rajz-árny-báb) Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1962
Varga Csaba: Film és storyboard. Minores Alapítvány, Bp., 1998
Scott McLoud: A képregény felfedezése, Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2007
Norman McLaren: On the Creative Process. National Film Board of Canada, Montreal, 1991
Whitaker & Halas: Timing for Animation. Focal Press, Oxford, 1981
Lotte Reiniger: Shadow Puppets, Shadow Theatres and Shadow Films. Publ. PLAYS, INC.,
Drawing Insight: Communicating Development Through Animation. UNICEF, Southbound,
Langford, Jessica: Nothing's Impossible. Channel 4 TV, Network Scotland Ltd, Glasgow,
Kit Laybourne: The Animation Book. Three Rivers Press, New York, 1998
http://www.filmkultura.hu/2003/articles/profiles/reisenbuchlers.hu.html
http://www.filmkultura.hu/1999/articles/profiles/engel.hu.html
http://www.filmkultura.hu/2001/articles/profiles/dora.hu.html
http://www.filmkultura.hu/2006/articles/profiles/nepp.hu.html
http://www.filmkultura.iif.hu:8080/articles/essays/anim.hu.html

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A Látványtervező Tanszék médiatermének eszközei, - programok, számítógépek, digitális kamera, digitális fényképezőgép, animációs állvány, valamint a felvétel tárgyát képző anyagok, eszközök.