bezárás

Színpadépítészet, -technika

Kód:

ALÁTSZÉT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 12Gy 2

 

A tantárgy címe: Színpadépítészet, -technika
A tantárgy rövidített címe: Színpadtechnika
Tantárgykódja: ALÁTSZÉT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: É. Kiss Piroska
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: A 3. félévben 1.
A 4. félévben 2.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, jegyzetelés, szerkesztés.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Elvégzendő szerkesztések ellenőrzése, a tanultak kreatív és szakszerű alkalmazásának ellenőrzése a tervezési feladatok műszaki rajzaiban.
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka, és a szerkesztendő részfeladatok értékelése, továbbá a tervezési feladat műszaki terveinek értékelése.
Vizsgakövetelmények: A leadott anyag hiánytalan ismerete.
A megszerzett ismeretek alkalmazásának képessége a díszlettervezésben.
Oktatási módszerek: A díszletalkotó elemek és technikák ismeretanyagának előadása, szerkesztések bemutatása, gyakorlása, példák bemutatása, az önálló tervezési feladatok szcenikájának folyamatos konzultációja, ellenőrzése.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos jelenlét és jegyzetelés az órákon, önálló szerkesztések gyakorlása, színházi díszletek szcenikai megfigyelése, elemzése, saját díszletterv szcenikai megtervezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2/szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Lépcső szerkesztési feladatsor.
A saját tervezési feladat műszaki terveinek elkészítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A biztos színpadtechnikai tudás elengedhetetlen alapja a díszlettervezésnek.
Ennek elsajátítása, és kreatív alkalmazására való képesség megszerzése a tantárgy feladata.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A látványtervezés műszaki, technikai, statikai stb. alapjainak megismertetése.

3. szemeszter:
A színházépületek - mint a színpadtechnika befogadó közegének - ismerete.
A díszlet és a színházépület kapcsolata.
Színpadgépészeti alapismeretek, színpadi alsó és felsőgépészet, mobil gépészet, gépészeti technikák.
Takarásrendszerek, láthatóság.

4. szemeszter:
A díszletalkotó elemek anyaga, szerkezete, szerkesztése, bontása, gyártása, építése.
A díszletgyártás és a díszletépítés technológiája.
A díszletterv színpadtechnikai követelményei.
Konszignációs rendszer, műhelyrajz, költségvetés és műleírás.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Saját jegyzetek, rajzok, példatár, egyes részterületek szakkönyvei, “élő” színházi díszletek, színházi épület bejárások, díszletszerelések.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Tábla, táblafilcek, számítógép