bezárás

Informatika 1. 2. (AutoCADI)

Kód:

ALÁTINF

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 12Gy 2

 

A tantárgy címe: Informatika 1.2. (AutoCad)
A tantárgy rövidített címe: AutoCad
Tantárgykódja: ALÁTINF
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Előd Ágnes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
2., 3. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapozó modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: Első félévben       1
második félévben 2.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati vizsga
Tanulmányi követelmények: Órai részvétel.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az elkészített részfeladatok értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A részfeladatokra kapott osztályzatok átlagából.
Vizsgakövetelmények: Három teljesen kész részfeladat render-elt változatának bemutatása.
Oktatási módszerek: Egyéni munka (a kiadott részfeladatok végrehajtása és gyakorlása az egyéni munkaállomásokon).
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 3 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Gyakorlati
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Számítógépes tervezési gyakorlat megszerzése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Első szemeszter:
modellezés módszerinek elsajátítása.
Második szemeszter:
forma legyártatására alkalmas kimenti formátumok, professzionális környezetbe illeszthető render-ek elkészítésének elsajátítása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Autodesk AutoCAD