bezárás

Médiatechnikai ismeretek

Kód:

ALÁTMTIS

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 3

 

A tantárgy címe: Médiatechnikai ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Médiatechnika
Tantárgykódja: ALÁTMTIS
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Juhász András
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
5. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul
Tanórák száma összesen: 52 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Alapszíntű ismerete az alábbi programoknak:
Adobe Premier Pro
Adobe Photoshop
Adobe Encore
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati vizsga + a végeredmény dokumentációjának elkészítése, leadása
Tanulmányi követelmények: A félév alatt megismert technikai eszközök használatával önálló VJ film készítése.
Zene választás
Videó felvételek készítése
Videó utómunka
Aktív órai munka
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati bemutat
Az osztályzat kialakításának módja: Szempontok:
-Féléves munka, aktivitás
Vizsgán:
-A programok és hardwarek alapszíntű ismeretének mélysége
Vizsgakövetelmények: Az alábbi eszközök használatának ismerete:
- Projektor
- Laptop (vetítéssel kapcsolatos technikai lehetőségei)
- Ediroll V-4 Videó mixer
- Midi controller
- Resolume VJ software
Oktatási módszerek:

A gyakorlati munka folyamán sajátítják el a médiatechnikai ismeretek elméleti anyagát.
Tapasztalat útján sokkal kézzelfoghatóbb és hasznosíthatóbb tudás birtokába kerülnek.

Javasolt tanulási módszerek: Órai jelenlét és aktív közreműködés, illetve személyes konzultáció.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 1. A film előkészítése: forgatás, utómunka
2. A film élő keverése: Vizsgán
3. A dokumentáció elkészítése DVD formátumban
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgató megismerkedjen a médiatechnika színházban alkalmazott lehetőségeivel. A megjelenítő eszközök és a bejátszási lehetőségek kapcsolatrendszerét átláthatóvá téve megalapozzuk a közös gondolkodás lehetőségét a média művészet területén alkotó társ művészekkel.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A féléves munka során a hallgató megismeri: A digitális és az optikai képalkotás összefüggéseit.
A képek lejátszásához, megjelenítéséhez szükséges alapvető technikai eszközök tulajdonságait.
A vizuális technikák működtetésének és rendszer elvű használatának szemléletét. Gyakorlatban is kipróbálja elterjedt software-ek és hardware-ek működését.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: - Projektor
- Laptop
- Ediroll V-4 Videó mixer
- Midi controller
- Resolume VJ software
- Adobe Premier Pro
- Adobe Photoshop
- Adobe Encore