bezárás

Kivitelezési műhelygyakorlat

Kód:

ALÁTKMGY

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 3

 

A tantárgy címe: Kivitelezési műhelygyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Műhelygyakorlat
Tantárgykódja: ALÁTKMGY
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Federits Zsófia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező, szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 52 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: 4 szemeszter teljesítése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a kiadott feladatok minél magasabb szintű teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, a félév végi vizsgafeladatok ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka és a tanfeladatok értékelése, a félév végi vizsgafeladatok eredménye.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladatok teljesítése.
Oktatási módszerek: Színházi és filmes módszerek, technikák és matériák bemutatása, elemzése, a megvalósítás
gyakorlati elemei. Anyagismeret, szabászat, öregítés technikái, részfeladatok (kalap, cipő, ékszer, kesztyü, fehérnemű, stb.)
Javasolt tanulási módszerek: Széleskörű tájékozódás a színházi és filmes világ művein keresztül, gyakorlat, technikák, anyagismeret, stb.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Átfogó történeti ismeretek. Kijelölt mű jelmezeinek kiviteli tervei, anyagminták, műszaki rajzok, stb. Egy szabadon választott szereplő ruhájának absztrahálása, kivitelezése, bemutatása közös performance keretében.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Döntően meghatározó részterület átfogó ismerete történeti, anyagismereti és technikai szempontból.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Színházi és filmes (televíziós) jelmezek kivitelezése, a munkafolyamat átfogó megismerése a
dramatikus mű elemző olvasásától a kész  kosztümökig. Előadói stílusok (próza, opera,
balett, musical, stb.) változó technikai igényeinek széleskörű elsajátítása. Jelmeztervek
adaptálása eltérő fizikai adottságú előadókra.. Részfeladatok (cipő, kalap, kiegészítők,
fehérneműkegyenruhák, stb.) összehangolása a varrodák munkájával, ruhapróbák
modellálása, a jelmezek karbantartása, stb.
Precíz költségvetés készítése, annak betartása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Anyagismereti, szabászati, kosztümtörténeti könyvek, tanulmányok. Színházlátogatás, film, video, stb.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A manuális tervezés mellett számítógépes programok, manipulációk  használata. A
gyakorlathoz textíliák,bőrök és egyéb anyagok, feldolgozásukhoz varrógépek, vasalók,
szabászati kellékek, segédanyagok, festékek, stb.
A prezentációkhoz próbababák, esetleg modellek.