bezárás

Színházi, mozgóképes művésztelep, tanulmányút

Kód:

ALÁTMŰV

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
30 óra Mf 1 30 óra Mf 1 30 óra Mf 1

 

A tantárgy címe: Színházi, mozgóképes művésztelep
A tantárgy rövidített címe: Művésztelep
Tantárgykódja: ALÁTMŰV
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: É. Kiss Piroska, Csík György, Molnár György, Csukás Sándor, Dévényi Rita
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 3., 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 30 óra szemeszterenként
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul
Tanórák száma összesen: 90 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Beszámoló (háromfokozatú)
Tanulmányi követelmények: A művésztelep programjának teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos konzultáció. Munkanapló ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: A jelenlét aktivitása, a munkanapló színvonala.
Vizsgakövetelmények: Illusztrált munkanapló.
Oktatási módszerek: Terepgyakorlat színházakban, műhelyekben és stúdiókban.
Javasolt tanulási módszerek: Aktív jelenlét, figyelem, érdeklődés.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Egy-egy feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Illusztrált munkanapló.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A színházi és mozgóképes munkák terepeinek alapos megismerése előfeltétele a sikeres szakmai működésnek.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. szemeszter
A szorgalmi időszak előtt részvétel egy színházban eltöltött, 2 hetes intenzív gyakorlaton. Ennek során a hallgatók megismerik a színház épületét, a színpad gépészeti és világítási berendezéseit, illetve a színház mindennapi működését.
3. szemeszter:
A jelmez kivitelezés helyszíneinek megismerése az alapanyagok beszerzési lehetőségeitől a jelmezeket megvalósító műhelyeken át az azokat felhasználó, működtető színházakig.
5. szemeszter:
A művésztelep célja, hogy a majdan megvalósuló mozgóképes produkcióban a hallgatók némi gyakorlati jártassággal vehessenek részt.
A mozgóképhez kapcsolódó stúdiók (film, televízió) működésének, valamint a tervezőművészi tevékenységhez szorosan kapcsolódó munkakörök, munkatársak tevékenységének, a kapcsolódó műhelyek, tárak, utómunka műtermek megismerése.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az adott helyszínek rajzai, kiadványai, anyagmintái,
Szabó Gábor: Filmeskönyv
Film és Tévé alkotók kézikönyve (ed.Vagyóczky Tibor)
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Ezeket az adott helyszíneken találjuk.