bezárás

Bábtörténet

Kód:

ALÁTBÁT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 1

 

A tantárgy címe: A bábjáték története
A tantárgy rövidített címe: Bábtörténet
Tantárgykódja: ALÁTBÁT
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Duró Győző
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

1. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 26 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: A tantermi előadások és a kötelező irodalom anyagának elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Hallgatói kiselőadások tartatása a tárgyalt témákból, illetve a kötelező irodalom tételeinek közös, interaktív feldolgozása.
Az osztályzat kialakításának módja: A szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: A tantermi előadások és a kötelező irodalom anyagáról kell számot adni.
Oktatási módszerek: Vetítettképes, illetve videó- vagy DVD-felvételekkel kísért előadások, valamint hallgatói kiselőadások és a kötelező irodalom közös, interaktív feldolgozása.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a tanórákon, a kötelező irodalom elolvasása, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban, felkészülés kiselőadásokra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Felkészülés legalább egy kiselőadásra, illetve a kötelező irodalom anyagának elolvasása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kiselőadás, szakirodalom-olvasás
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A bábművészet történetének átfogó megismertetése a jelmez- és bábtervezés szakirányú képzésben részt vevő hallgatókkal.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tananyag sorra veszi a bábozás történetének legfontosabb állomásait: az ókori mágikus célzatú, illetve mitológiai bábjátékoktól a középkori vásári bábjátékokon át az újkori polgári bábjátékig.
Vizsgálódása valamennyi kultúrkörre kiterjed. Elemzi a bábművészet megjelenésének és fönnmaradásának szükségszerűségeit az egyes történelmi időszakokban. Nyomon kíséri a különféle bábtípusok és bábtechnikák kialakulásának, elterjedésének és fejlődésének folyamatát.
Bemutatja a nemzetközi karriert befutott, akár egész földrészeken elterjedt legfontosabb bábfigurákat.
Kitér a bábjáték és a színművészet mindenkori kapcsolatára és kölcsönhatásaira.
1. Baba, báb, bábu – árny, árnyék – szobor, bálvány – maszk, álarc: a „másik” és a „belső én” megjelenítési formái.
2 .Báb és mágia: az emberbábutól az emberről „leszakadt” bábuig.
3. Kemény Henrik és Vitéz László világa (dokumentumfilmek)
4. Báb és mítosz: ázsiai körkép Indiától Japánig. Nagyító alatt: az indonéziai vajang báb- és árnyjátékcsalád
5. Báb és mimosz: az életutánzó bábjáték kialakulása Európában és Kisázsiában. Nagyító alatt: a török karagöz árnyjáték.
6. Az európai középkor vallási bábjátékai. Nagyító alatt: a betlehemes játék a templomi jászoltól a bábtáncoltatásig.
7. Vásári bábjáték a commedia dell’arte nyomán: Pulcinella – Polichinelle – Punch. Nagyító alatt: a szicíliai Opera dei Pupi.
8. Vásári bábjáték népmesei, népmondai ihletésű figurákkal: Pickelhering, Hanswurst, Paprikajancsi, Petruska, Kaspar-Casperl-Kaspárek, Faust doktor, Don Sájn. Nagyító alatt: a japán bunraku.
9. A polgári bábjáték legfontosabb műhelyei: Mourguet lyoni Guignol-színháza, Maurice Sand
bábszínháza, „Papa Schmid” müncheni marionett-színháza, a londoni Middleton Royal Automaton
Figures, a párizsi Chat Noir árnyszínház, Aicher salzburgi Marionettentheaterje, Teschner bécsi
Figurenspiegelje. Nagyító alatt: bábopera Eszterházán.
10. A színész mint bábu: Kleist a marionettekről, Craig übermarionettje, Kantor manökenjei. Nagyító alatt: az avantgárd és a bábok.
11. Divatok és irányzatok a kortárs bábművészetben: a politikai propaganda, a szex és az erőszak, a reklám megjelenése. Nagyító alatt:bábok élőszínházi előadásokban (Kantor, Mnouchkine stb.) és filmen.
12. A magyar bábjáték története a Hincz-családtól Rónai Dénes és Orbók Loránd bábjátékain és a Kemény Henrik-dinasztián át az Állami Bábszínházig. Nagyító alatt: Blattner Géza „Szivárványszínház”-a.
13.  A hivatásos bábjátszás helyzete és állapota ma Magyarországon.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány, stb.):

Kötelező irodalom:
BALOGH Géza: A bábjáték Magyarországon. A Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig.Bp., 2010, Budapest Bábszínház – Vince.
SZÉKELY György: Bábuk, árnyak. A bábművészet története.Bp., 1972, Népművelési Propaganda Iroda.
TARBAY Ede (szerk.): Bábtörténeti kalandozások. Bp., 1990, Múzsák.
TÖMÖRY Márta (szerk.): Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek, kísérletek.Bp., 1990, Múzsák.
Ajánlott irodalom:
AND, Metin: Karagöz: Turkish Shadow Theatre. Ankara, 1975, Dost Yayinlari.
BAIRD, Bil: The Art of the Puppet. New York, 1965, The Macmillan Company.
BLUMENTHAL, Eileen: Puppetry and Puppets: An Illustrated World Survey. London, 2005, Thames and Hudson.
HOLMAN, L. Bruce: Puppet Animation in the Cinema.New York, 1995, A. S. Barnes and Co.
Karagöz az árnyszínpadon. Bp., 1984, Múzsák.
KAZANLÁR Emil: A bábjáték. Bp., 1973, Corvina.
KEENE, Donald: Bunraku: The Art of the Japanese Puppet Theatre. Tokyo, New York and San Francisco, 1978, Kodansha International.
LONG, Roger: Jawanese Shadow Theatre: Movement and Charakterization in
Ngayogyakarta Wayang Kulit. Ann Arbor, Michigan, 1982, UMI Research Press.
MELLEMA, R. L.: Wayang Puppets: Carving, Colouring and Symbolism. Amsterdam, 1954, Koninklijk Instituut voor de Tropen.
PHILPOTT, A. R.: Dictionary of Puppetry. Boston, 1969, Plays, Inc.
SIMMEN, René – BEZZOLA, Leonardo: Die Welt im Puppenspiel. Zürich, 1972, Silva-Verlag.
TARI Eszter: Jávai árnyak. A jávai árnyjáték története, jellegzetességei és szerepe.Pécs, 2010, Ímea.
TILLIS, Steve: The Art of Puppetry in the Age of Media Productions. In: The Drama
Rewiew, Vol. 43., No. 3., Puppets, Masks and Performing Objects Issue (Autumn, 1999). pp. 182–195.
Vajang. Jávai báb- és árnyjáték.Kiállítás-katalógus. Bp., 1991, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor, video- és DVD-lejátszó.