bezárás

Zenetörténet és zenedramaturgia

Kód:

ALÁTZTD

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Zenetörténet és zenedramaturgia
A tantárgy rövidített címe: Zenetörténet
Tantárgykódja: ALÁTZTD
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Mácsai János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható: alkalmazott látványtervezés
Szabadon választható: festőművész szak.
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A tantermi előadások anyagának elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Hallgatói kiselőadások tartatása a tárgyalt témákból.
Az osztályzat kialakításának módja: A hallgatói kiselőadások figyelembevétele
Vizsgakövetelmények: A tantermi előadások anyagáról, vagy választható témák kidolgozásával, annak előadásával kell számot adni.
Oktatási módszerek:

Tantermi előadások, zenei illusztrációkkal hangfelvételekről, Cd-ről, DVD-ről.

Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a tanórákon és a tájékozódás az ajánlott szakirodalomban (mely minden órán bemutatásra kerül, a konkrét könyv formájában), felkészülés a kiselőadásokra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Felkészülés legalább egy kiselőadásra, illetve az ajánlott szakirodalom igény szerinti tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kiselőadás, zenehallgatás, szakirodalom-olvasás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Zenetörténeti ismeretek elsajátítása, különös tekintettel a színházban használt zenékre, illetve az operaszínpad alkotásaira.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Első félév:
Barokk zene (J.S.Bach középpontba állításával)
Klasszika (Haydn, Mozart – színpadi művek külön), Beethoven (3 koraszaka, műtípusok dramaturgiája)
Koraromantika: Weber, Berloiz, Schubert, dal, illetve operastruktúrák
Érett romantika Schumann

Második félév:
Chopin, Liszt, Mahler, Strauss, Schönberg, Stravinksy, Bartók
Mozart Don Giovanni I, II, III.
Wagner: Tristan I, II.
Kortárs színpadi zene
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az adott szerzők, témák magyar nyelvű monográfiái.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, video- és CD, DVD-lejátszó