bezárás

Világítástechnika (díszlet-jelmez szakirány)

Kód:

ALÁTVILT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 2 2Gy 1

 

A tantárgy címe: Világítástechnika
A tantárgy rövidített címe: Világítástechnika
Tantárgykódja: ALÁTVILT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Böröcz, É. Kiss Piroska
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Választható általános műveltségi ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 4., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diferenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 56 óra
A tantárgy kredit értéke: 4. félévben 2,
6. félévben 1.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Vizsgafeladat ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka, és a vizsga feladat értékelése.
Vizsgakövetelmények: Első szemeszter: írásbeli vizsgafeladat.
Második szemeszter: a díszlettervezési feladat világítástervének elkészítése.
Oktatási módszerek: A materiális ismeretek megszerzése a MU színházban.
A díszlet világítás szakmai gyakorlatának tanulmányozása különböző budapesti színházakban.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos, aktív részvétel az órákon, színházi előadások világítási próbáin, továbbá színházi előadások világításának tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Vizsgafeladat.
Világítási terv elkészítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A jó színpadi világítás elengedhetetlen része a látványtervezésnek, amihez legalább a profi „megrendelő” szintjén kell érteni.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A világítás hatásának ismerete, és alkalmazása a komplex látványtervezés részeként.

Első szemeszter:
Fényforrások, fényvetők ismerete, világítási hatásmechanizmusok ismerete. Világítási típusok kipróbálása, különböző felületek, anyagok használatával.

Második szemeszter:
Az adott díszletterv világítási koncepciójának kialakítása. Színházi előadások megtekintése és azok világítási dramaturgiájának elemzése. Világítási helyzetek megteremtése, kipróbálása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A MU színház színpada, világítási rendszere, lámpaparkja.
Színházi előadások.