bezárás

Mozgóképes mediális technika

Kód:

ALÁTMMT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 22Gy 3A tantárgy címe: Mozgóképes mediális technika
A tantárgy rövidített címe: Mozgóképes mediális technika
Tantárgykódja: ALÁTMMT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Bernáth Zoltán, Vida Zoltán, Mona Péter
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Választható általános műveltségi ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diferenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3. félévben 2,
4. félévben 3.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Órai munka, pontos (digitális) eszközhasználat, kreativitás.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra + a gyakorlati feladat vizsgaértékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka és a tanfeladatok értékelése.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladat
Oktatási módszerek: A felhasználói és egyéb ismeretek bemutatása, a megértés és a használat folyamatos ellenőrzése.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos gyakorlati (számítógépes) munka
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 komplex feldat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Digitális mozgókép létrehozása az elsajátított ismereteknek megfelelően.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A stúdium a CGI alkalmazási módjait ismerteti, bemutatja a számítógépes grafika (CG), a számítógépes animáció (DA), a computer adta lehetőségeket a filmtrükköknél, a digitális effektusoknál (DE).
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Első szemeszter:
A digitalizáció lehetőségeinek gyakorlati vizsgálata a díszlet-, jelmez-, báb- és maszktervezés, illetve az általános képi megfogalmazás terén. A hallgatók megismerkednek a HD mozgókép-készítési folyamatokkal.

Második szemeszter:
A legújabb, fejlesztés alatt álló, de hazánkban még nem teljesen kiépült digitális mozgókép-készítési utakra is bemutatja. Ide tartozik a virtuális stúdió működtetése és lehetőségeinek vizsgálata, amelynél lényeges akár a művészi szemléletváltás is, hiszen a jelentős bontáskülönbség más gondolkodásmódot követel.  Az ún. „Új média”, amely az Internet és a számítástechnikai eszközök egyre erősebb térhódítása során jött létre, a látvány és a technika határait feszegeti, s az alapok megismerése e téren elengedhetetlen.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosmérnök Szak, BSc, 2007/2008. tanév jegyzeteiből: 49273/I. Digitális technika, I., 49273/II. Digitális technika, II., 1105 Digitális technika – példatár
Maya 3D - Perfact 2009
Adobe After Effects 6,5 és Encore DVD- Perfact 2005
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Digitális kamerák, a Látványtervező Tanszéken használatos számítógépes programok. (CG, DA, DE, 3D stb.)