bezárás

Művészettörténet

Kód:

MTMÜT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 22K 22K 22K 22K 2Zv

A tantárgy leírása:

Őskor- Ókor- Dr Fábián Zoltán- 01. félév

 • őskori művészetek: paleolit murális és mobil neolit
 • őskori közel-keleti művészet,
 • sumer és akkád művészet
 • babiloni és asszír művészet,
 • ókori egyiptomi művészet
 • minoikus művészet,
 • mükénéi művészet
 • görög művészet (archaikus, klasszikus)
 • hellenisztikus művészet,
 • etruszk művészet,
 • római művészet.

Középkori művészet - Dr Ruzsa György - 02. félév

Ókeresztény művészet, kora középkori művészet, bizánci művészet, romanika, gótika

Reneszánsz-dr Fehér Ildikó-3. félév

Az egyetemes és magyarországi reneszánsz művészet fő központjainak, legfontosabb festő és szobrász képviselőinek megismerése:
I. Itália: Firenze, Velence, Mantova, Róma. - A firenzei quattrocento művészei, a Medici-udvar; a velencei kolorista festészet sajátságai, műfajai; a mantovai Gonzaga család műpártolása: Mantegna és hatása az északi festészetre. A kor nagy pápai megbízatásai: Raffaello, Michelangelo.
II. Németország: Dürer, Cranach és Holbein festészete. A reformáció hatása: megváltozott értékrendek, normák, új műfajok kialakulása.
III. Magyarországi művészet Mátyás korában: Buda, Esztergom, Visegrád. Építészeti emlékek, a Corvina-könyvtár festészeti emlékei. Itáliai mesterek Magyarországon, főúri mecenatúra.
Az előadásokat kiegészíti a félév során egy alkalommal megtartott múzeumi óra:
- a Szépművészeti Múzeum reneszánsz kiállításának közös megtekintése tárlatvezetéssel.

Barokk- dr Fehér Ildikó- 4. félév

Az egyetemes és a magyarországi barokk és manierista művészet fő központjainak, fő képviselőinek megismerése:

 • Itáliai manierizmus: Pontormo, Bronzino , G.Romano, Arcimboldo, Parmigianino;
 • Római barokk művészet: festészet: Caravaggio; szobrászat, építészet: G.L.Bernini;
 • Németalföldi barokk művészet: Rubens; és a 17.sz. holland festészete: Vermeer, Rembrandt, az új műfajok kialakulásának körülményei, fő képviselőkkel: csendélet, tájkép, csoportkép;
 • Francia barokk: az akadémikus festészet kialakulása, szabályai: N.Poussin, C.Lorrain, Le Brun;
 • Spanyolország: királyi udvari festészet: Velazquéz;
 • Magyarország: főnemesi családok műpártolása: Kismarton, Fraknó, Sárvár, Gödöllő, Fertőd, Fraknó, Ráckeve; jezsuita építkezések: Nagyszombat, Győr. Donner, Maulbertsch, Mányoki művészete. Portréfestészet: ősgalériák.
  Az előadásokat kiegészíti a félév során két alkalommal megtartott múzeumi óra:
 • a Szépművészeti Múzeum kiállításának közös megtekintése tárlatvezetéssel.

A klasszicizmus és a 19. század egyetemes művészete I. rész- Dr Szabadi Judit-05. félév

1. szemeszter: A klasszicizmussal induló stúdium a 18. sz. kb. 2. harmadától ismerteti azt a változást, amely a nagy korstílusok (az utolsó: a barokk-rokokó) után a szellemi és művészeti életben bekövetkezik. (Antik ásatások, antikvitás-kultusz, felvilágosodás, racionalizmus, az ipari civilizáció és a polgárság, mint új tényezők; a fr. forr; a keresztény hit megrendülése, új szépségeszmény, akadémiák stb.).
J-L. David, Canova, Houdon, Ingres; a magyar biedermeier: Barabás, Borsos
A magyar klasszicista szobrász: Ferenczy István
A 18-19. század fordulója: a klasszicizmus
és a romantika határán vizionárius művészek: Goya, Füssli, Blake
A romantika mint a 19.sz. első szellemi földcsuszamlása
Német romantika: hazarénusok,; Runge, C.D. Friedrich
Francia romantika: Gericault, Delacroix
Angol romantika: Turner
A romantika szerepe a nemzeti művészetek kialakulásában; magyar nemzeti romantika

A klasszicizmus és a 19. század egyetemes és magyar művészete - II. rész-: Dr Szabadi Judit-06. félév

2. szemeszter
A realizmustól Cézanne művészetéig bezáróan festészetcentrikus és a francia művészetre koncentráló előadássorozat.
Barbizoni iskola: Corot, Millet; Paál László
A nagyrealista triász: (Millet), Courbet, Daumier
A realizmus Nagy-Britanniában: preraffaeliták: művészetük a romantika és a realizmus
összefüggésében; Gulácsy Lajos
Munkácsy Mihály romantikus realizmusa.
Az impresszionizmus mint az első igazi izmus: esztétikája, technikája Degas, Renoir, Monet
A "magyar impr.": Szinyey M.P. és Nagybánya
Pointillizmus: Seurat, Signac
A szimbolizmus életérzése és esztétikája A szintetizmus formai újításai: Pont Aven: Gauguin
A szimbolisták művészete: G.Moreau, P.de Chavannes, O.Redon
A japanizmus: Gauguin, Van Gogh; Nabik és Rippl-Rónai J.
A posztimpresszionizmus utolsó géniusza: Cézanne

Klasszikus avantgárd I - Sturcz János-07. félév

A késő-szimbolizmus, a modernizmus kezdetei; az északi "moralisták": Edward Munch, James Ensor, az emberi sorskérdések festői. A bécsi szecesszió aktualitása: Gustav Klimt és Egon Schiele testképe. Az önelvű vizualitás kezdetei: fauves-ok, Henri Matisse. A német expresszionizmus: die Brücke csoport, a Der Blauer Reiter csoport szellemi céljai. Vaszilij Kandinszkij absztrakciója, rejtett szimbolizmusa. Paul Klee életműve.
A kubizmus: Pablo Picasso és Georges Braque "ezoterikus" párbeszéde. Az első avantgárd mozgalom: a futurizmus. Egyéni életművek és politikai célok. A futurista szobrászat, fotó és performance. A nemzetközi irányzatok hatása a magyar művészetre.

Klasszikus avantgárd II.- Sturcz János-08. félév

Marcel Duchamp életművének művészettörténeti jelentősége, aktualitása, hatása. A New York-i, a zürichi, a berlini dadaista csoportok; közös és eltérő vonásai. A kollázs, a fotomontázs és az assemblage megjelenése, művészettörténeti jelentősége. Kurt Schwitters Merz Gesamtkunstwerk törekvése. Max Ernst; dadaizmus és szürrealizmus határán. Az orosz konstruktivizmus szuprematista és produktivista irányai. Kazimir Malevics és Tatlin életműve. Wladislaw Strzeminski egyéni absztrakció felfogása. A De Stijl csoport és Piet Mondrian. A Bauhaus és Moholy-Nagy László szerepe, művészettörténeti jelentősége. A szürrealizmus figuratív és absztrakt ága. (Salvador Dali, René Magritte, Joan Miró, André Masson, Yves Tanguy). Mítosz, álom és szürrealizmus. Az avantgárd aktualitása és a posztmodern. A nemzetközi irányzatok lecsapódása és keveredése a magyar művészetben.

- Késő modernizmus és neoavantgárd, 1945-1970- Sturcz János - 09. félév

Az absztrakt expresszionizmus kialakulása, Arshile Gorky és Willem de Kooning. A lineáris akción alapuló absztrakt expresszionizmus: Jackson Pollock, Franz Kline, Mark Tobey. Color field: Clifford Still, Mark Rothko, Barnett Newman. Európai absztrakt expresszionizmus: tasizmus, matiére peinture, kalligráfia. Wols, Fautrier, Mathieu, Hartung, Fontana, Burri, Tapies, Dubuffet. Pop art Amerikában és Európában. Neodadaizmus: Rauschenberg és Johns; Dine; Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, Oldenburg, Segal. Nouveau Realism: Klein, Arman Spoerri, Tinguely, Saint-Phalle. Happening: Kaprow, Dine, Oldenburg. Európai akcionizmus: Vostell, Rainer, Nitsch, Brus, Schwarzkogler. A fluxus mozgalom jelentősége. Hard edge festészet és minimalizmus. A nemzetközi irányzatok hazai variációi, értelmezése és "termékeny félreértése."

Posztmodern reakció és kortárs művészet, 1970-2002-:Sturcz János-10. félév

A posztmodern reakció: posztminimalizmus, process art: Morris, Hesse, Le Va, Benglis; land art: Smithson, de Maria, Heizer, Simond, Aycock, Halt, Christo; land art Európában: Long, Dibbets, utóélete: Turrell. Arte povera, Kounellis, Merz. Performansz és body art: Beuys és kelet-európai kisugárzása. Abramovič-Ulay, Gilbert és George, Acconci, Oppenheim, Naumann, Burden. Nőművészet és test: Pane, Jonas, Mendieta, Schneemann, Piper, Wilke, Antin, Anderson, Horn, Rosenbach. Koncept művészet:Kossuth, Lathan, Buren, Weiner, Huebler, Art and Language csoport, Beechers, On Kawara, Opalka. Installáció, videóművészet ? Wilson, Viola, stb.- Nőművészet és szobrászat: Bourgeois, Smith, Winsor, Miss, - New Environment. Graffitti művészet: Basquiat, Haring. Szimulakrum és művészet: Koons, Prince, Steinbach. Appropriation art: Levine, Bidlo. Neokonceptualizmus: Gober, dekonstrukció és posztfeminizmus: Krueger, Sherman, Holzer a nőművészet legifjabb generációja: Antoni, Emin, Kozyra. Neogeo és új absztrakció: Halley, Bleckner, Taffee. A nemzetközi irányzatok hatása a közép-kelet-európai térség és Magyarország művészetére. -A multikulturalitás hatása a művészetre. Az aktuális megakiállítások (pl. Velencei Biennálé, Kasseli Documenta stb.) elemzése.