bezárás

Szabadkézi rajz, alakrajz, festés II.

Kód:

ALÁTMGY

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 2

 

A tantárgy címe: Szabadkézi rajz, alakrajz, festés I.
A tantárgy rövidített címe: Szabadkézi rajz
Tantárgykódja: ALÁTMGY
Felelős tanszéke: Művészeti Anatómia, Geometria és Rajz tanszék
Oktatója: Csordás Zoltán, Funták Gyula, Kőnig Frigyes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3, 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési  modul
Tanórák száma összesen: 108 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: középszintű rajzi ismeretek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Az órák látogatása és a foglalkozások rajzi feladatainak megoldása kötelező.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az évközi rajzok folyamatos értékelés, konzultáció
Az osztályzat kialakításának módja: Évközi rajzok kiértékelése
Vizsgakövetelmények: Megfelelő számú, a foglalkozásokon készült rajzok megléte
Oktatási módszerek: Előadás, rajzi feladatok órán való megoldása (segédeszközök: élő modellek, csendéleti tárgyak, geometriai testek), konzultációk
Javasolt tanulási módszerek: A folyamatos órai részvétel. Különféle technikákkal készített tanulmányrajzok segítségével a megfelelő ábrázolási ismeretek megszerzése. A gyakorlati munkával párhuzamosan az elméleti tudás folyamatos fejlesztése az elhangzott javaslatok és korrigálás alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Heti egy vagy két tanulmányrajz, krokik, vázlatok.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Tanulmányrajz
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tanulmányrajz jellegű rajzi gyakorlatok a térben való eligazodást, komponálást és művészeti alkotások tervezését segíti elő.
A megszerzett rajzi tudás mindemellett az ábrázoló, figurális művészetben nélkülözhetetlen szakmai alapokat biztosít.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter:
A modell rajzolása önmagában és a körülötte levő térrel. Majd tárgykompozíciókon keresztül foglalkozunk a térábrázolás jellegzetes problémáival. A nagy és a kicsi problémája az ábrázolásban, a képi térben. A színpadszerű tér jellegzetességei.
II. szemeszter:
A modell rajzolása önmagában és a körülötte levő térrel. Majd tárgykompozíciókon keresztül foglalkozunk a térábrázolás jellegzetes problémáival. A tér színpadszerű használata az ábrázolásban.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Barcsay J.: Művészeti Anatómia
Ember és Drapéria
Forma és Tér
G. Bammes: Der nackte Mensch
Szalay Z: A kockától az aktig
Kőnig F: Orbis Pictus
Funták Gyula-Kőnig Frigyes: Művészeti anatómia és geometria
A Szépművészeti Múzeum Grafikai gyűjteménye
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék szertárának anyaga, élő modellek.