bezárás

Festészet művésztelepi gyakorlat

Kód:

FEMÜV

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Festő Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2
A tantárgy címe: Festészet művésztelepi gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Művésztelep
Tantárgykódja: FEMÜV
Felelős tanszéke: Festő Tanszék
Oktatója: Az osztályvezető mesterek együttműködve (ahol van) a tanársegéddel
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3., 5., 7., 9. szemeszter
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 60 óra/félév
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek, és az előző féléves festészeti műtermi munka.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Beszámoló (három fokozatú), gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Egyéni szakmai program szerint.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az oktató (mester) az adott művésztelepen folyamatos jelenlétével, konzultációk során ellenőrzi a hallgató gyakorlati munkáját (tanulmányok, anyag- gyűjtés, alkotó munka).
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Az egyéni képzési programokhoz igazodó, feladat kitűzés, melynek végrehajtását, esetleges korrekcióját a mester folyamatos konzultációkkal segíti elő.
Javasolt tanulási módszerek: Anyaggyűjtés, probléma felismerése és megfogalmazása. Ezek festészeti kontextusba helyezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az önálló alkotói attitűd kialakításában a művésztelepi munka speciális feladatkört kap (részben a művésztelepi képzési hagyományok figyelembevételével):
– A szabadtérben végzett megfigyelések a műteremtől eltérő fény, szín és téri viszonylatok között történik.
– Folyamatosan változó jelenségek rögzítésére és feldolgozására, a táj és természeti környezet, illetve az épített és mesterséges környezet festői karakterisztikájának megfigyelésére és összehasonlítására nyílik lehetőség. (Tájképtől a land art-ig.)
– A művésztelepen különböző évfolyamok, szakok és különböző szemléletű hallgatók dolgoznak egymás mellett, és vitatják meg a kortárs művészeti problémákat. Kritikai észrevételeikkel egymás munkájának kontextusba helyezésével a professzionális működésüket alapozzák meg. Modellhelyzetet teremtenek a későbbi művészeti közéletben való elsődlegesen szellemi (státus szerint: értelmiségi) együttműködésre.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A művésztelepi munka a szakmai munkán belül speciális „terepgyakorlatot” jelent. Az évközi szakmai munka során - idő, tér, speciális eszközözök, anyagok hiányában - nehezen vagy nem megoldható problémák feldolgozása.
Főbb területek:
– interaktív kapcsolat a környezettel
– látvány (optikai) és festői jelenségek vizsgálata (hagyományos és új képrögzítési technikákkal)
– festészeti technikai és anyagtani kísérletek
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: – Hagyományos festészeti anyagok (vászon, papír, pigmentek, különböző kötőanyagok).
– Újabb képrögzítési technikák: fotó, videó, digitális képrögzítés és azok eszközei (fényképezőgép, kamera, számítógép, vetítő, reflektor, szűrők stb.)
– Murális technikákhoz használatos anyagok, eszközök: mozaik, vakolatok, színes üveg, textil.