bezárás

Idegen nyelv

Kód:

ILANG, ILNÉM, IL

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 14Gy 14Gy 14K 1

 

A tantárgy címe: Idegen nyelv
A tantárgy rövidített címe: Angol, német, francia
Tantárgykódja: Il...
Felelős tanszéke: Nyelvi lektorátus
Oktatója: Gortvai Katalin - francia nyelv
Mészáros Klára - német nyelv
Janotka Mónika - angol nyelv
Ruffné Semsey Katalin - angol nyelv
Siptár-Jovánovics Timea
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kritérium követelmény - kötelező
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 1., 2.,3, 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 108 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gakorlati jegy, a 4. szemeszterbe kollokvium
Tanulmányi követelmények: Rendszeres óralátogatás, az órákon való aktív részvétel, az írásbeli munkák rendszeres elvégzése - a nyelv középszintű ismeretéhez való eljutás.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli és írásbeli beszámoló, otthoni házi feladat ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli órai munka és írásbeli munka alapján.
Vizsgakövetelmények: A középfokú nyelvvizsgának megfelelő feladattípusok alapján mért írásbeli és szóbeli tudás (tképp. a 4 szemeszter alatt végzett anyag).
Oktatási módszerek: Vegyes, egynyelvű direkt, audio-vizuális, kiscsoportos, pármunkás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órai (tanári) útmutatások alapján szóbeli és írásbeli gyakorlás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A diploma megszerzésének feltételeként kitűzött középfokú nyelvvizsgára való felkészítés, az idegennyelvű szakirodalom tanulmányozásához való hozzásegítés, illetve az ösztöndíjak elnyeréséhez szükséges nyelvi kompetencia megszerzéséhez való hozzásegítés.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Előzetes tudásszint-felmérést követően egynyelvű tankönyv alapján haladva a nyelvvizsga feladattípusaira való felkészítés, mely tulajdonképpen a négy nyelvi készség (hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás) középszintű elsajátítására irányul. Ezzel együtt halad a nyelv funkcionális használatának illetve a szaknyelvnek az elsajátítása is. A hallgatók félévenként gyakorlati jegyet kapnak, és a 4. szemeszter végén kollokviumot tesznek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az adott csoport szintjének leginkább megfelelő egynyelvű tankönyvek és munkafüzetek, valamint folyóiratok és naprakész, lehetőség szerint mindig a legfrissebb, kiegészítő anyagok, illetve hangkazetták és oktató videofilmek.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -