bezárás

Műtárgykészítés

Kód:

IMMÜK

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 34Gy 34Gy 34Gy 34Gy 34Gy 34Gy 34Gy 3

 

Műtárgykészítés I.

A tantárgy címe: Hogyan készítsünk műtárgyakat
A tantárgy rövidített címe: Műtárgykészítés (I – IV)
Tantárgykódja: IMMÜK
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Sugár János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
1-4
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a 2. félévhez fotó alapismeretek, a 3. és 4. félévhez videótechnikai ismeretek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kurzus az első félévben az alkotómunkához elengedhetetlen objektív és kritikus figyelem kialkítását célozza, a második félévben dramaturgiai, a harmadik és negyedik félévben pedig képnyelvi ismeretek és tapasztalatok szerzése a cél.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Beszélgetés.
Az osztályzat kialakításának módja: A műtermi munka során tanúsított aktivitás, a kiadott feladatok elvégzése.
Vizsgakövetelmények: A kiadott feladatok elvégzése, aktivitás.
Oktatási módszerek: Műelemzés, klaszikus video art művek és a hallgatók által készített munkák, valamint a kiadott feladatokra készült munkák közös elemzése a radikális interpretáció technikájával.
Javasolt tanulási módszerek: A műtermi gyakorlatokon való részvétel, a felvetett témák önálló kutatása (könyvtár, internet), a javasolt olvasnivalók ismerete, új témák felvetése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Alkotómunka különféle technikákban a rajztól a videóig.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az önálló alkotómunkához elengedhetetlen flexibilis gondolkodás és figyelem elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Ebben a műtermi gyakorlatban alapvetően műelemzés és alkotómunka történik, egy egyszerű, négy félévre bontott program alapján. A rajztól a videóig, különféle technikákban született munkákat a radikális interpretáció technikájával közösen elemezzük. A kurzus az első félévben az alkotómunkához elengedhetetlen objektív és kritikus figyelem kialakítását célozza, a második félévben dramaturgiai, a harmadik és negyedik félévben pedig képnyelvi ismeretek és tapasztalatok szerzése a cél. 1. félév - ambiciótisztázás, gyűjtőmunka, fiktív életrajz írás 2. félév - narratív fotó tervezése, 3. félév - videó-nyelvi gyakorlatok, 4. félév - videó tervezés és kivitelezés
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere. Gondolat, Bpest., 1987
Jean-Paul Sartre: A szavak. Európa zsebkönyvek 249. Bpest., 1982
Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Imago, Corvina, Budapest., 1988
Roland Barthes: Mitológiák. Európa, Bpest., 1983
Wilenski: Modern francia festők. Corvina, Bpest., 1976
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: tábla, diavetítő, számítógép, projektor

Műtárgykészítés II.

A tantárgy címe: Műtárgykészítés 5 – 8.
A tantárgy rövidített címe: Műtárgykészítés
Tantárgykódja: IMMUK
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Kaszás Tamás Tibor, Szegedy-Maszák Zoltán, Eperjesi Ágnes, Bakos Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2+2 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
5-6-7-8
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Műtárgykészítés 1-4
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kurzus egyaránt koncentrál az egyéni (konceptuális és technikai) alkotói módszerek, valamint az interdiszciplináris gondolkodás és tájékozottság kialakítására.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Beszélgetés, saját és egyéb művek elemzése.
Az osztályzat kialakításának módja: A műtermi munka során tanúsított aktivitás, a kiadott feladatokra való reakciók mérlegelése, a határidők betartása.
Vizsgakövetelmények: A kiadott feladatok elvégzése, óralátogatás, aktivitás.
Oktatási módszerek: Beszélgetés, kortárs és a hallgatók által készített művek, valamint a kiadott feladatokra készült munkák közös elemzése.
Javasolt tanulási módszerek: A műtermi gyakorlatokon való részvétel, a felvetett témák önálló kutatása, (könyvtár, internet), saját archívumépítés, az ajánlott olvasnivalók ismerete, új témák felvetése, saját módszerek kialakítása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Félévenként 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egyéni alkotómunka különféle technikákban a rajztól a videóig, festménytől a konceptuális művekig.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az önálló alkotómunkához szükséges egyéni művészeti álláspont kialakítása, a kortárs művészeti folyamatok és módszerek megértése és kidolgozása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Intermédia és interdiszciplináris területek: design, társadalmi média, építészet, public art stb.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Guy Debord: A spektákulum társadalma („Tartóshullám sorozat”) Balassi, 2006
Kreativitási gyakorlatok, fafej, indigó - Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986, Gondolat Kiadó, 2008
Bourriaud, Nicolas: Utómunkálatok, Műcsarnok, 2007
Tolvaly Ernő - Lengyel András (eds.) I.II.: Kortárs Képzőművészeti Szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, 1992,
Ranciere, Jacques: Esztétika és politika, Műcsarnok, 2009
Hock Bea, Nemtan és pablikart, Praesens Kulturális Bt., 2005
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az intermédia tanszék eszközei