bezárás

Művésztelepi gyakorlat

Kód:

IMMÜV

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60Ai+Mf 2 60Ai+Mf 2 60Ai+Mf 2 60Ai+Mf 2

 

A tantárgy címe: Művésztelepi gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Művésztelepi gyakorlat
Tantárgykódja: IMMÜV
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: A művésztelep vezetője a program vezetésére felkért oktató (jelenleg Bakos Gábor), meghívott művész, vagy a tanszék oktatóinak egyike
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3., 5., 7., 9.
Képzési idő hetente: 2 hét, heti 30 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 240 óra
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A művésztelep évente változó tematikus programjában való aktív részvétel.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az elkészült egyéni munkák bemutatása, illetve beszámoló a nem gyakorlati jellegű programok során elsajátított ismeretekről.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Beszámoló, háromfokozatu értékeléssel
Tanulmányi követelmények: A művésztelep évente változó tematikus programjában való aktív részvétel.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az elkészült egyéni munkák bemutatása, illetve beszámoló a nem gyakorlati jellegű programok során elsajátított ismeretekről.
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: A művésztelep programja évente változó, tematikus, egyes médiumok megismeréséhez, használatához kapcsolódó kutatómunka, vagy kortárs médiaművészeti alkotások megismerésén, elméleti és gyakorlati elemzésén alapuló kurzus.
Javasolt tanulási módszerek: A művésztelep programjához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kutatómunka, aktív részvétel a tematikus programokban.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A tematikának megfelelően: gyakorlati munka, önálló művek, kísérletek készítése, vagy kortárs médiaművészeti alkotások tanulmányozása, elemzése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Speciális médiaművészeti technikák megismerése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A művésztelepi gyakorlat évente változó, speciális kurzus, mely egyes művészeti technikák elmélyült megismerését szolgálja. A kurzus alapulhat egy meghatározott technika gyakorlati használatának megismerésén, annak kreatív és kísérletező alkalmazásainak kutatásán, vagy kortárs médiaművészeti műalkotások tanulmányozásán is. Az előbbi esetben a hallgatók a művésztelepen felépített stúdióban dolgozva kutathatják egy-egy speciális technológia/médium alkalmazásának lehetőségeit, míg az utóbbi esetben tanulmányi kirándulás keretei között ismerhetnek meg kortárs médiaművészeti alkotásokat, melyek elméleti, illetve technológiai szempontú elemzése, feldolgozása a kitűzött feladat.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A művésztelep tematikájának függvényében a kurzusvezető által biztosított háttéranyag.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A művésztelepen felépített speciális infrastruktúra, illetve a tanulmányi kiránduláson megismert művek, technológiák elemzéséhez az Intermédia Tanszék ezközparkja.