bezárás

Ábrázoló geometria

Kód:

LÁBR

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Pedagógia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 42K 42K 42K 42K 42Zv 4
Tanulmányi követelmények: Az adott tananyaghoz tartozó feladatlapok szerkesztésének megoldása
Az ismeretek ellenőrzésének módja: évközi rajzok értékelése, vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: évközi rajzok értékelése, vizsga
Vizsgakövetelmények: kollokvium: írásbeli (szerkesztés) államvizsga: szóbeli és rajzi feladatmegoldás.
Oktatási módszerek: előadás, táblai rajz, szerkesztés, konzultációk, térbeli modellezés
Javasolt tanulási módszerek: Elsősorban "szerkesztve" tanulunk. Modellek készítése, feladatgyűjtemény használata.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: heti egy feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: szerkesztés, gyűjtő munka, tervezés
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Megalapozni a térszemlélet fejlődését, képessé válni, leképezni a látottakat, a művészeti eszköztárak felhasználásában segíteni
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tárgy történeti, kultúrtörténeti sajátosságai. A szerkesztési rendszerek alapvető átlátása, elsősorban síkalapú térbeli jelenségeknél. Ismerkedés ezek leképzésével.
Sík - egyenes, sík - sík, test - sík kapcsolatainak feltárása.
II. Az alapvető merőleges vetítési rendszer megismerését követően a térbeli perspektivikus ábrázolás alapjainak az elsajátítása.
III. Ismerkedés a forgásfelületek törvényszerűségeivel. Alapvető térelemek metszeteinek tanulmányozása. Forgásfelületek perspektivikus ábrázolása. Az érzékelt jelenségek összefüggésének feltárása.
III. Forgásfelületek síkmetszete. Testáthatások kapcsolatok elemzése. A kialakult metszetek tanulmányozása.
Tankönyvek Kólya Dániel: Geometria I., II., III.
Baticz Levente: Geometria IV.