bezárás

Művésztelepi, szakmai, szcenikai gyakorlat

Kód:

LTMÜV

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60Gy 230Gy 130Gy 130Gy 130Gy 130Gy 130Gy 160Gy 2
A tantárgy címe: Művésztelepi, szakmai, szcenikai gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Művésztelepi gyakorlat
Tantárgykódja: LTMÜV
Felelős tanszéke: Látványtervező
Oktatója: a színházi gyakorlatokat az adott színház szcenikai vezetője vezeti, 3 félév;
A műhelygyakorlatokat az adott gyártó műhely vezetője irányítja, 3 félév;
A képzőművészeti gyakorlatokat az adott mester vezeti, 2 félév
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: nyolc félév
Képzési idő hetente: tanévenként 60 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 300 óra
A tantárgy kredit értéke: -
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): -pontos részvétel ellenőrzése,a feladatok elvégzésének értékelése
Tanulmányi követelmények: a gyakorlati feladatok pontos végrehajtása
Az ismeretek ellenőrzésének módja: gyakorlatban
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Színházi gyakorlatok: a színházi munkafolyamatokban történő részvétel, vezető irányítással;
Műhelygyakorlatok: a gyártási folyamatokban való részvétel;
Képzőművészeti gyakorlat: a rajz, festés és mintázás
Javasolt tanulási módszerek: A gyakorlatokon történő aktív részvétel, a típustól függ
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: A gyakorlat típusától, az elvégzendő feladattól függően egyéni vagy kollektív
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A színházi tárakkal való együttműködés;
A gyártóműhelyben a munkafolyamatok elsajátítása ill. megismerése;
A képzőművészeti gyakorlat konkrét feladatainak elvégzése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A látványtervezés gyakorlati folyamataival való megismerkedés.
A megvalósítás folyamatainak elsajátítása.
A képzőművészeti kifejezés eszközeiben való jártasság csiszolása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A színházi gyakorlatok során a színpadi próbafolyamatokban való részvétel lehetővé teszi a színházi tervezői munka hátterének megismerését. A színpadra állítás főpróba időszakaiban való részvétel a produkció egészének összeállását ismerteti meg. Az öltözéses, világításos, kellékes, bútoros próbák a részletek egymáshoz csiszolását segítik.
A gyártó műhelyekben a megvalósítás technikáival ismerkednek a hallgatók;
A képzőművészeti gyakorlatok során intenzív tanulmány folytatását tesszük lehetővé, a rajz, festés és mintázás területén.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: